Giới thiệu chuyên ngành

HỆ THỐNG THÔNG TIN

Mục tiêu và kết quả
mong muốn sinh viên đạt đ
ược

1. Mục tiêu chung

 • Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu, những thành tựu mới nhất của ngành hệ thống thông tin; các phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống, những kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập giải pháp, phát triển khả năng tư duy, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. Có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
 • Hơn nữa, việc xây dựng chương trình đào tạo Hệ thống thông tin góp phần mở rộng khả năng nghiên cứu, đào tạo và hợp tác trong lĩnh vực Hệ thống thông tin với các trường khác, và sinh viên sẽ học liên thông đại học dễ dàng hơn.

2. Mục tiêu về kiến thức

 • Phân tích và sử dụng được các hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, Oracle.
 • Lập trình bằng các ngôn ngữ C#, Java, PHP, Python
 • Phân thiết và thiết kế được hệ thống thông tin hướng cấu trúc, hướng đối tượng

3. Mục tiêu về kỹ năng

 • Sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay.
 • Sử dụng thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ và mô hình Client/Server.
 • Xây dựng được một ứng dụng có tích hợp cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh.
 • Xây dựng được một ứng dụng công nghệ thông tin cho các công ty, trường học.

4. Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp

 • Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử, bảo trì các dự án hệ thống trong cơ quan và doanh nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng,…
 • Có thể giảng dạy công nghệ thông tin tại trường phổ thông.
 • Có thể đảm nhận quản trị viên cơ sở dữ liệu.
 • Có thể đảm nhiệm vai trò là một chuyên viên lập dự án, hoạch định chính sách phát triển CNTT hoặc lập trình viên trong công ty sản xuất, gia công phần mềm trong và ngoài nước, các công ty tư vấn đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các dự án công nghệ thông tin

Khối lượng kiến thức thời gian học

 • Hình thức đào tạo: chính quy tập trung.
 • Thời gian đào tạo: 2 năm trải đều trên 4 học kỳ.
 • Số lượng môn học, mô đun: 31 môn
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 90 tín chỉ

Các môn học chuyên môn-HTTT

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
 • Lập trình .NET 1 (C#)
 • Lập trình .NET 2 (C#)
 • Lập trình .NET 3 (C#)
 • Phân tích thiết kế hướng đối tượng
 • An toàn và bảo mật hệ thống thông tin
 • Xây dựng ứng dụng đa nền tảng
 • Lập trình PHP 1
 • Lập trình PHP 2
 • Lập trình PHP 3
 • Lập trình Python

 

Khóa luận tốt nghiệp hoặc
                                 
Môn học/mô đun tốt nghiệp

 • Khóa luận tốt nghiệp
 • Môn học/mô đun thay thế
  • Ứng dụng .NET
  • Ứng dụng Python (Desktop Application, hoặc Web Application)