Trước tình hình diễn biến, phức tạp khó lường của dịch bệnh Covid-19, được sự chỉ đạo và gợi ý của Ban Giám hiệu Nhà trường Phòng Công tác sinh viên đã tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể về việc tổ chức thực hiện công tác chăm sóc HSSV trở lại trường học tập sau thời gian nghỉ tết nguyên đán và nghỉ phòng chống dịch bệnh vừa qua. Với mục tiêu đảm bảo môi trường học tập an toàn cho HSSV tham gia học tập, để thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục của nhà trường theo đúng tiến độ.

Phòng Công tác sinh viên xin thông báo toàn trường văn kế hoạch để CBNV, HSSV  toàn được nắm và thực hiện đúng, đủ theo tinh thần kế hoạch đề ra.