Đoàn tư vấn ITC do Thầy Trần Trung Việt - Trưởng phòng TS & TT làm Trưởng đoàn, cùng các Thầy Lê Anh Tuấn - Giảng viên khoa CNTT - ĐT; Thầy Trần Duy Tuyên - Phòng TCHC; Thầy Nguyễn Hữu Tài - Phòng CTSV đã kết thúc tốt đẹp chuyến hành trình tư vấn của mình tại các tỉnh Bình Thuận - Ninh Thuận - Đồng Nai.

Các Thầy trong đoàn tư vấn ITC

Đoàn tư vấn ITC đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đem những thông tin mới nhất về các ngành nghề đào tạo và tuyển sinh tới các em học sinh lớp 12, để giúp các em lựa chọn được ngành nghề đúng với năng lực và đam mê của bản thân. Đoàn cũng đã nhận lại được rất nhiều tình cảm và sự quan tâm của các em học sinh ở đây.
 

 

 

 

 

 

 

Một lần nữa chúc các em học sinh thi tốt và đạt kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới.

Ảnh: Đoàn tư vấn ITC

Tin: Huyền Trang - Phòng Tuyển sinh & Truyền thông