Chiều ngày 20/10/2020, tại Hội trường A.801, trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp.HCM (ITC), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã khai giảng Lớp bồi dưỡng "Nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp".

Khai giảng Lớp bồi dưỡng "Nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp".

Tham dự chương trình có: Ông Trần Quốc Huy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; TS. Nguyễn Quang Việt, Viện trưởng, Viện khoa học Giáo dục nghề nghiệp, cùng gần 100 đồng chí là cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức tại TP.HCM.

Ông Trần Quốc Huy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

TS. Nguyễn Quang Việt, Viện trưởng, Viện khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Tham gia lớp học gồm 100 đồng chí là cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức tại TP.HCM

Trong bối cảnh đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp hiện nay, đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp phải thường xuyên được học tập, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức cũng như những kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng được những yêu cầu quản lý cho bối cảnh mới. Chương trình bồi dưỡng "Nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp" của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý của cán bộ quản lý ở các trường cao đẳng, trung cấp tại Tp.HCM.

Trước khi bắt đầu buổi học, ITC cũng đã hỗ trợ các Thầy, cô tham gia lớp học thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước khi vào lớp