ĐĂNG KÝ NGAY

Mã ngành, nghề: 6340102

Trình độ đào tạo: Cao đẳng – Cử nhân thực hành

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm học

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung:

Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế, quản trị kinh doanh, các nghiệp vụ về kinh doanh xuất nhập khẩu; Làm được nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn; Có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

    - Hiểu được tình hình kinh tế chính trị, những qui định của pháp luật đối với ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu;

    - Hiểu được nội dung về giao dịch thương mại quốc tế, dịch vụ logistics, vận tải và bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, nghiệp vụ hải quan, thanh toán và tín dụng quốc tế;

    - Hiểu được nội dung những công việc: nghiên cứu thị trường, xây dựng phương án kinh doanh xuất nhập khẩu; giao dịch, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng; thực hiện quy trình cung cấp dịch vụ logistics; xây dựng và thực hiện kế hoạch vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu; xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu; thực hiện khai báo hải quan và thanh toán cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

    - Đánh giá được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng

 • Lên được kế hoạch quảng bá doanh nghiệp, tìm kiếm khách hàng tiềm năng;
 • Xây dựng và triển khai phương án kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu cho một lô hàng
 • Đàm phán, soạn thảo, tư vấn và hoàn thành một hợp đồng xuất nhập khẩu;
 • Thực hiện quy trình gom hàng, quy trình giao hàng từ cửa tới cửa, quy trình kho hàng, quy trình đại lý vận tải, quy trình nâng và hạ bãi container, quy trình thông quan hàng hóa, quy trình mua bán cước vận tải quốc tế;
 • Hiểu, phân tích và nhận ra các điểm bất lợi trong thư tín dụng;
 • Kiểm tra được tính hợp lệ của bộ chứng từ;
 • Lên kế hoạch sản xuất, giao và nhận hàng;
 • Tìm kiếm, thiết lập và quản lý được chuỗi cung ứng;
 • Quản lý và phân phối được kho hàng công ty;
 • Đàm phán và hoàn thành hợp đồng dịch vụ với các công ty Forwarder, các công ty dịch vụ vận tải khác;
 • Hiểu và xử lý được các chứng từ liên quan đến xuất nhập khẩu như Shipping Instruction, manifest, Bill of Lading, Airway Bill, Certificate of Origin, Delivery Order, packing list, invoice, bảo hiểm, ...
 • Thực hiện được thủ tục Hải quan xuất nhập khẩu;
 • Hoàn thành sổ sách kế toán trong công ty xuất nhập khẩu;
 • Đánh giá được hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu;
 • Sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu.

Kỹ năng mềm

    - Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt để thực hiện tư vấn, đàm phán hợp đồng với khách hàng và các đơn vị cung cấp, vận tải.

    - Khả năng tư duy tốt, logic để xử lý các chứng từ trong ngành Xuất nhập khẩu;

    - Áp dụng linh hoạt, thành thạo kĩ năng xây dựng kế hoạch, quản lí thời gian và kĩ năng làm việc độc lập trong nghề nghiệp Xuất nhập khẩu;

    - Hiểu, áp dụng linh hoạt việc hình thành, duy trì và phát triển nhóm làm việc hiệu quả;

    - Biết xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc;

    - Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình;

    - Nắm vững kĩ năng lập luận, sắp xếp ý tưởng, và giải quyết vấn đề;

   - Nắm vững kĩ năng phân tích hành vi, giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh bao gồm cả kĩ năng giao tiếp ngôn ngữ, phi ngôn ngữ, giao tiếp qua thư tín và qua các phương tiện truyền thông;

    - Áp dụng linh hoạt kỹ năng thuyết trình, thương lượng, đàm phán nhằm thích ứng với các tình huống giao dịch kinh doanh phức tạp, đa dạng;

    - Có khả năng sử dụng ngoại ngữ cơ bản với các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tương đương bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

    - Có khả năng sử dụng tin học ở trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên.

Về thái độ:

 • Tuân thủ những kỹ thuật và chuẩn mực chuyên môn của nghề nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.
 • Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp.
 • Cẩn thận, chính trực, thẳng thắn, khách quan.
 • Bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện nghề nghiệp.
 • Thực hiện trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng và môi trường.
 • Có tinh thần chủ động cập nhật và tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Làm nhân viên kinh doanh (Sales) xuất nhập khẩu;

- Nhân viên chăm sóc khách hàng;

- Làm nhân viên thu mua (Purchaser);

- Chuyên viên thanh toán quốc tế;

- Nhân viên chứng từ (Document staff);

- Nhân viên hiện trường (Operation staff);

- Nhân viên giao nhận (Forwarder)

- Nhân viên hỗ trợ (Customer support staff);

- Nhân viên điều vận đội xe/ bãi (Coordinator);

- Nhân viên hải quan (Custom Clerk);

- Nhân viên đại diện công ty đa quốc gia.

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC

-  Số lượng môn học, mô đun: 30

-  Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 89 Tín chỉ

-  Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ

-  Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1580 giờ

-  Khối lượng lý thuyết: 692 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1236 giờ

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

STT

Mã MH/MĐ/HP

Tên môn học/mô đun

I. Các môn học chung 

1

MH01

Giáo dục Chính trị

2

MH02

Pháp luật

3

MH03

Giáo dục thể chất

4

MH04

Giáo dục quốc phòng và an ninh

5

MĐ05

Tin học

6

MH06

Tiếng Anh 1

7

MH07

Tiếng Anh 2

II.  Các môn học, mô đun chuyên môn

II.1/Môn học, mô đun cơ sở 

8

MH08

Kỹ năng mềm

9

MH09

Kinh tế vi mô

10

MH10

Quản trị học

11

MH11

Nguyên lý kế toán

12

MH12

Marketing căn bản

13

MH13

Quản trị tài chính

14

MH14

Thuế

15

MH15

Luật kinh doanh quốc tế

16

MH16

Tài chính quốc tế

II.2 Môn học, mô đun chuyên môn

17

MH17

Kinh doanh thương mại điện tử

18

MH18

Tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu

19

MĐ19

Quảng cáo với Google Ads

20

MĐ20

SEO - Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp

21

MH21

Đàm phán thương mại quốc tế

22

MH22

Chuỗi cung ứng toàn cầu

23

MH23

Nghiệp vụ quản lý kho xuất nhập khẩu

24

MH24

Vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

25

MH25

Kế toán xuất nhập khẩu

26

MĐ26

Nghiệp vụ thủ tục hải quan

27

MH27

Thanh toán quốc tế

II.3 Thực tập tốt nghiệp

28

MH28

Thực tập tốt nghiệp

II.4 Môn học, mô đun tốt nghiệp

29

MĐ29

Thực hành tổng hợp xuất nhập khẩu

30

MH30

Phân tích hiệu quả kinh doanh

 

ĐĂNG KÝ NGAY