File đính kèm lịch kiểm tra

Lich_Kiểm-tra_Anh-van-dau-vao-K21.pdf

Lưu ý

- Phòng thi msteams sẽ được phòng KT-ĐBCL lập và thêm sinh viên vào

- Kết quả kiểm tra dùng để xếp lớp học anh văn

- Sinh viên khi đi thi phải mang theo CMND.
- Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi.

- Tất cả các câu hỏi thắc mắc liên quan đến lịch thi sinh viên vui lòng liên hệ Phòng KT-ĐBCL (Bộ phận Khảo thí - Điện thoại: 0907091743) để được giải đáp.

 

* Hướng dẫn học và thi theo hình thức online