File lịch thi đính kèm

lichthi_HK1_21-22_HeCD_khóa-21

Lưu ý:

- Hiện tại lịch thi đã được sắp xếp theo thời khóa biểu học của sinh viên, Phòng thi là msteams của nhóm học theo thời khóa biểu

- Các môn có hình thức thi là tiểu luận do giảng viên quyết định ngày nộp sản phẩm nhưng hạn cuối nộp về khoa chủ quản là ngày 11/08/2021.

- Sinh viên khi đi thi phải trình CMND.
- Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi.
- Tất cả các câu hỏi thắc mắc liên quan đến lịch thi sinh viên vui lòng liên hệ Phòng KT-ĐBCL (Bộ phận Khảo thí) để được giải đáp.