File đính kèm lịch thi

lichthi_HK1HL_21-22_HECD_K18vetruoc.pdf

Lưu ý:              
- Phòng thi là msteams được Phòng KT-ĐBCL tạo và add sinh viên vào
- Sinh viên khi đi thi phải trình Thẻ Sinh viên hoặc CMND.
- Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi.
- Tất cả các câu hỏi thắc mắc liên quan đến lịch thi sinh viên vui lòng liên hệ Phòng KT-ĐBCL (Bộ phận Khảo thí - Điện thoại: 0907091743) để được giải đáp.