File đính kèm lịch thi

lichthilan2_HK2A_20-21_HeCD_TC.pdf

File đính kèm danh sách đăng ký thi

DSDangkythilan2_HK2A_20-21_HeCD_TC.pdf

File danh sách đăng ký thi bổ sung

DSdangkythilan2bosung_HK2A_20-21_HeCD_TC.pdf

Lưu ý:

 

           

- Phòng thi là msteams theo môn học sinh viên đăng ký, Phòng KT-ĐBCL sẽ tạo và add các Sinh viên đã đăng ký theo môn.

- Sinh viên có thể đăng ký bổ sung đến hết ngày 17/8/2021, qua mail thuanbv@itc.edu.vn: khi đăng ký ghi rõ họ tên, lớp, MSSV, môn thi

- Đối với những môn có hình thức thi tiểu luận giảng viên coi thi tạo phòng msteams và add các Sinh viên đăng ký vào, thời gian nộp sản phẩm sẽ do giảng viên quyết định và nộp cho giảng viên nhưng thời gian bắt đầu thi là ngày 20/08/2021
- Sinh viên khi đi thi phải trình Thẻ Sinh viên hoặc CMND.
- Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi.
- Tất cả các câu hỏi thắc mắc liên quan đến lịch thi sinh viên vui lòng liên hệ Phòng KT-ĐBCL (Bộ phận Khảo thí - Điện thoại: 0907091743) để được giải đáp.