Thời gian bắt đầu thi: 

+ Kỹ năng đọc, nghe, viết: Bắt đầu lúc 7h00

+ Kỹ năng nói: Bắt đầu lúc 9h30

Sinh viên xem chi tiết tại file bên dưới:

- Lịch nghe, đọc, viết

- Lịch thi nói

Danh sách dự thi:

+ Kỹ năng đọc, nghe, viết: Bắt đầu lúc 7h00

AVDR_N1

AVDR_N2

AVDR_N3

AVDR_N4

+ Kỹ năng nói: Bắt đầu lúc 9h30

AVDR_N_N1

AVDR_N_N2

AVDR_N_N3

AVDR_N_N4

AVDR_N_N5

AVDR_N_N6

Sinh viên lưu ý: xem kỹ lịch thi và đi sớm 30 phút trước giờ thi. Mọi thắc mắc về lịch thi, danh sách thi và thông tin sinh viên liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.