NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

 

1.GIỚI THIỆU CHUNG

Trong xu thế hội nhập toàn cầu, đất nước ta đang bước vào giai đoạn thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa, bất cứ ngành nghề kỹ thuật nào cũng cần đến tự động hóa. Phải khẳng định rằng, hệ thống điều khiển và tự động hóa có mặt trong mọi dây chuyền sản xuất của tất cả các ngành kinh tế. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, ngành này luôn có thu nhập cao và không bao giờ sợ thất nghiệp trong hiện tại và cả tương lai.

Có thể hiểu, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá là ngành học nghiên cứu, thiết kế, vận hành các hệ thống tự động, các dây chuyền sản xuất tự động tại các nhà máy (xi măng, sắt thép, nước giải khát, dược phẩm,…); thiết kế, điều khiển và chế tạo robot; quản lý sản phẩm tại các công ty trong và ngoài nước kinh doanh về các thiết bị điện tử tự động…

Cụ thể, nếu theo học chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá, sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên môn thuộc một trong các lĩnh vực như điều khiển các thiết bị và hệ thống tự động; Tự động hóa sản xuất và truyền thông trong công nghiệp; Lĩnh vực chế tạo và điều khiển robot;...

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TẠI ITC

2.1 Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp và sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
 • Có khả năng khai thác, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điều khiển tự động, đồng thời có khả năng quản lý nhóm lao động của một cơ quan, doanh nghiệp;
 • Có khả năng lắp đặt hệ thống điều khiển tự động;
 • Có khả năng làm việc nhóm;
 • Trên cơ sở kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng tự bồi dưỡng hoặc tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

 Về kiến thức:

Kiến thức cơ sở ngành:

 • Trình bày được các nguyên tắc cơ bản về an toàn lao động;
 • Sử dụng thành thạo máy tính cùng với ứng dụng internet trên máy tính;
 • Ứng dụng được các kiến thức về tin học văn phòng vào việc trình bày các văn bản, các bảng biểu báo cáo cũng như trình diễn được một vấn đề cụ thể;
 • Áp dụng được các kiến thức cơ sở ngành để thiết kế, phân tích các mạch điện tử tương tự, mạch điện tử số, mạch vi điều khiển;
 • Sử dụng thành thạo các thiết bị đo lường điện tự động thông dụng để đo kiểm các thông số linh kiện và mạch;
 • Đọc được các bản vẽ mạch điện – điện tử - tự động;
 • Nhận diện chính xác, phân biệt và đo kiểm được các linh kiện điện – điện tử - tự động trên một bản vẽ cụ thể.

Kiến thức ngành:

 • Vận hành và khai thác được các hệ thống điện tự động trong dây chuyền sản xuất của các nhà máy như nhà máy điện, nhà máy sản xuất bia – nước giải khát, nhà máy xi măng, sắt thép, nhà máy chế biến thủy hải sản ...;
 • Phân tích được các nguyên nhân hư hỏng và khắc phục các hư hỏng trong các hệ thống dây chuyền sản xuất tự động dùng PLC, vi điều khiển,... của các doanh nghiệp, công ty hay hệ thống tự động trong các khu công nghiệp ...

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị đo lường trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển tự động; 
 • Lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng được một số thiết bị (phần cứng và phần mềm) và hệ thống điều khiển tự động;
 • Thi công các hệ thống điều khiển tự động trong các nhà máy hay dây chuyền sản xuất của các công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp ...;
 • Cải tiến, cập nhật hóa công nghệ điều khiển tự động và biết tư duy, sáng tạo trong công việc.

Kỹ năng mềm:

 •  Sử dụng được các tính năng thông dụng của máy tính và các ứng dụng internet trên máy tính;
 •  Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint để trình bày các báo cáo, các bảng biểu, các trình diễn, … cụ thể;
 •  Sử dụng được một trong các phần mềm thiết kế điện tự động: PLC, Orcad, Autocad, Labview, Matlab, …;
 •  Anh văn giao tiếp đạt trình độ A2;
 •  Đọc hiểu các hướng dẫn sử dụng, các sơ đồ nguyên lý,... bằng tiếng Anh sang tiếng Việt;
 •  Giải quyết công việc một cách độc lập;
 •  Hợp tác làm việc nhóm hiệu quả.

Về thái độ:

 •   Trung thực, cởi mở, thiện chí trong đạo đức chuyên môn
 •  Sẵn sàng phục vụ khách hàng;
 • Chấp nhận kỷ luật, tác phong công nghiệp trong lao động nghề nghiệp;
 • Thái độ hợp tác, tôn trọng nội qui và các qui định ở nơi làm việc;
 •  Tinh thần chia sẻ, hợp tác làm việc nhóm;
 •  Sẵn sàng học tập, rèn luyện và nâng cao kiến thức, kỹ năng một cách liên tục.

3. VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP:

 • Các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp sử dụng các dây chuyền điều khiển và tự động hóa (nhà máy điện, các dây chuyền sản xuất của các nhà máy sản xuất xi măng, sắt thép, nhà máy bia, nhà máy nước giải khát, nhà máy chế biến thủy hải sản,...)
 • Các bộ phận bảo hành, bảo trì các thiết bị và dây chuyền điều khiển và tự động hóa;
 • Các công ty buôn bán thiết bị và dây chuyền điều khiển và tự động hóa.

4. CÁC MÔN HỌC CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

 

STT

MÃ MH/MĐ/HP

TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN

I. Các môn chung

1

MH18300006

Giáo dục Chính trị

2

MH19300002

Pháp luật

3

MH22309004

Giáo dục thể chất

4

MH22309005

Giáo dục quốc phòng và an ninh 2

5

MH01308061

Tin học

6

MH20300006

Anh văn A1

7

MH20300007

Anh văn A2

8

MH20300008

Anh văn A3

II. Các môn học, mô đun chuyên môn

II.1/ Môn học, mô đun cơ sở

9

MH48300002

Kỹ năng mềm

10

MH02309002

Lý thuyết mạch

11

MH02301003

Thí nghiệm Lý thuyết mạch

12

MH02309003

Điện tử cơ bản

13

MH02301068

TH  Điện tử cơ bản

14

MH02309022

Kỹ thuật điện

15

MH02301031

TH Kỹ thuật điện

16

MH02309005

An toàn điện

17

MH02309006

Kỹ thuật số

18

MH02301069

TH  Kỹ thuật số

19

MH02308064

Thiết kế mạch điện tử

20

MH02309008

Vi điều khiển

21

MH02301008

TH Vi điều khiển

22

MH02309007

Đo lường & cảm biến

23

MH02301006

TH Đo lường & cảm biến

24

MH02301066

Thực tập Điện - Điện tử

25

MH02309024

Điện tử công suất

II.2/ Môn học, mô đun chuyên môn

26

MH02309025

Điều khiển tự động

27

MH02309026

SCADA

28

MH02309027

PLC cơ bản

29

MH02301037

TH PLC cơ bản

30

MH02309028

Kỹ thuật Robot

31

MH02301038

TH Kỹ thuật Robot

32

MH02309029

Điện khí nén

33

MH02301039

TH Điện khí nén

34

MH02303022

Đồ án môn học

II.3/ Môn học, mô đun tự chọn (chọn 6 tín chỉ)

35

MH02309030

Sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả

36

MH02309031

Truyền động điện

37

MH02309032

Chuyên đề thiết kế chiếu sáng

38

MH02309033

Máy công cụ CNC

39

MH02309034

Điện tử công suất nâng cao

40

MH02309035

Chuyên đề cung cấp điện

41

MH02309036

PLC nâng cao

42

MH02309037

Chuyên đề tự động hóa

II.4/ Thực tập tốt nghiệp

43

MH02306070

Thực tập tốt nghiệp

II.5Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế

II.5.1. Khóa luận tốt nghiệp

44

MH02307071

Khóa luận tốt nghiệp

II.5.2. Các học phần thay thế

45

MH02308065

TĐH quá trình công nghệ

46

MH02308066

Matlab & ứng dụng trong điều khiển