THÔNG BÁO

Về việc đăng ký môn học cho học kỳ 1/2021 – 2022

sinh viên khóa 20 và khóa 19 trả nợ

 1. Kế hoạch đăng ký môn học:

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị thực hiện

Đối tượng

Ghi chú

1

Học sinh - sinh viên đăng ký môn học trực tuyến trên trang: dkhp.itc.edu.vn theo đúng lớp học phần theo lớp của mình.

Từ 12/07 đến 19/07/2021

P.Đào tạo, Khoa, Ban, Trung tâm

Học sinh - sinh viên Khóa 20 và các khóa 19 trả nợ

 

2

Xét duyệt các lớp học phần dự kiến được mở / Bị hủy / chờ đăng ký bổ sung

Công bố trên Web trường.

20/07/2021

P.Đào tạo

Học sinh - sinh viên Khóa 20 và các khóa 19 trả nợ

 

8

Công bố thời khóa biểu học kỳ 1 NH 2021-2022 trên Website

21/07/2021

P.Đào tạo

 

 

9

Học sinh - sinh viên đăng ký học phần bổ sung tại phòng Đào tạo

Từ 21/07 đến 28/07/2021

P.Đào tạo

Học sinh - sinh viên Khóa 20 và các khóa 19 trả nợ

 

10

Xét duyệt và công bố chính thức các lớp học phần được mở / Bị hủy sau đợt đăng ký bổ sung.

Công bố trên Web trường.

30/07/2021

P.Đào tạo

Học sinh - sinh viên Khóa 20 và các khóa 19 trả nợ

 

11

Học sinh - sinh viên bắt đầu học chính thức học kỳ 1/2021-2022

Từ 16/08/2021

Khoa, Ban, Trung Tâm

Học sinh - sinh viên Khóa 20 và các khóa 19 trả nợ

 

12

Học sinh - sinh viên đóng học phí học kỳ 1/2021-2022.

Theo thông báo của phòng Kế hoạch tài chính

P. Kế hoạch tài chính

Học sinh - sinh viên Khóa 20 và các khóa 19 trả nợ

 

 

 1. Tiến độ thực hiện đăng ký và lưu ý:
 • Sinh viên đăng ký môn học đợt 1 trên trang đăng ký học phần http://dkhp.itc.edu.vn/ bắt đầu từ 10h ngày 12/07/2021 đến ngày 19/07/2021.
 • Để tránh trường hợp trùng lịch học nhà trường đã sắp xếp lịch học theo từng nhóm. Vì vậy, riêng sinh viên ngành Công nghệ Thông tin đăng ký theo hướng dẫn như sau:
  •  Lớp CD20CT1  đến lớp CD20CT9:
 •  Đăng ký các môn: Lập trình PHP2, Quản lý dự án với Agile, Xây dựng ứng dụng đa nền tảng, Lập trình web phía máy chủ, Lập trình giao diện web 1 theo cùng 1 nhóm học phần, không đăng ký nhiều nhóm khác nhau (tất cả các môn đăng ký lớp học phần cùng N1 hoặc N2,..). Riêng môn Pháp luật sinh viên có thể tự chọn 1 trong 4 nhóm sao cho không trùng lịch học.
 • Sinh viên có laptop đăng ký các môn học thuộc nhóm từ N1 đến N4.
 • Sinh viên không có laptop đăng ký các môn học thuộc nhóm N5.
  • Lớp CD20CT10 đến CD20CT13:
 •  Đăng ký các môn: Hệ thống quản lí nội dung (CMS); Lập trình PHP1; Lập trình Javascrip 1 theo cùng 1 nhóm học phần, không đăng ký nhiều nhóm khác nhau (tất cả các môn đăng ký lớp học phần cùng N1 hoặc N2). Riêng môn Pháp luật sinh viên có thể tự chọn 1 trong 4 nhóm sao cho không trùng lịch học.
 • Sinh viên có laptop đăng ký các môn học thuộc nhóm N1, N2.
 • Sinh viên không có laptop đăng ký các môn học thuộc nhóm N3.
 • Đối với các bạn sinh viên chưa đăng ký môn trong thời gian trên, sinh viên có thể gửi mail đăng ký bổ sung từ ngày 21/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021 cho thầy Huỳnh Lê Trường An qua địa chỉ mail: anhlt@itc.edu.vn. Trong mail sinh viên ghi nội dung như sau: Họ và tên, MSSV, lớp, tên môn học và nhóm học phần mà mình muốn đăng ký. Lưu ý nếu sinh viên đăng ký vào các nhóm đã đủ số lượng thì sinh viên phải đăng ký vào nhóm khác. Ngoài ra đối với các bạn quên mật khẩu trên trang đăng ký học phần thì các bạn cũng gởi mail cho thầy An trong đó ghi rõ: họ tên, MSSV, lớp để được reset password.
 1. Danh sách môn học và thời khóa biểu

HSSV xem danh mục các học phần được mở học kỳ 1/2021 – 2022 (đính kèm) để đăng ký đủ và đúng môn học.

HSSV xem thời khóa biểu trên website vào ngày 10/07/2021. Link xem thời khóa biểu: tại đây

Danh mục môn học

Hướng dẫn đăng ký học phần