THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học lại cho học sinh, sinh viên từ khóa 18 trở về trước

Để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên (HSSV) được tốt nghiệp ra trường, Ban Giám Hiệu đã xem xét cho HHSV các khóa từ khóa 11 đến khóa 18 được gia hạn đào tạo, đồng thời mở lớp các lớp học lại để HSSV hoàn thành chương trình đào tao.

Nay Ban giám hiệu thông báo về việc mở lớp học lại cho HSSV từ khóa 18 trở về trước như sau:

 1. Về chuẩn đầu ra Tin học và Ngoại ngữ: áp dụng từ khóa 11 đến khóa 18 (cao đẳng) ,khóa 16 đến khóa 18 (trung cấp) và liên thông khóa 7 (2016).
 • Bước 1: HSSV còn nợ chuẩn đầu ra Tin học vào Ngoại ngữ đăng ký ôn tập + thi từ ngày 21/7 – 07/8/2021.
 • Bước 2: HSSV đóng lệ phí ôn tập và thi chuẩn đầu ra từ ngày 21/7 – 07/8/2021.
  • Mức thu: 760.000 đồng/HSSV.
  • HSSV đóng lệ phí qua tài khoản ngân hàng của trường:
   • Tên tài khoản: Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Tp.HCM
   • Số tài khoản    : 98283888
   • Ngân hàng: TMCP Á Châu (ACB), PGD Thủ Thiêm
   • Cú pháp đóng tiền lệ phí: MSSV, Họ và Tên, LP CĐR Tieng Anh/Tin học

VD: 501200099, Nguyen Duc Hien, LP CĐR Tieng Anh, Khóa 11-18

 • Bước 3: Xem lịch học
  • Từ ngày 12/8/2021, HSSV xem lịch học trên website của trường;
  • Dự kiến bắt đầu học từ ngày 16/8/2021, tùy theo tình hình dịch bệnh có thể học online hoặc học trực tiếp tại trường, học vào các buổi tối trong tuần hoặc thứ 7, chủ nhật.
 1. Về trả nợ môn học: áp dụng từ khóa 14 đến khóa 18 (cao đẳng) và khóa 16 đến khóa 18 (trung cấp)

 

 • Bước 1: HSSV còn nợ môn học đăng ký học lại từ ngày 21/7 – 07/8/2021.
 • Bước 2: HSSV đóng học phí từ ngày 21/7 – 07/8/2021.
  • Mức thu: theo đơn giá (môn đại cương: 380.000đ/tín chỉ; môn cơ sở:  400.000đ/tín chỉ; môn chuyên ngành:  420.000đ/tín chỉ; GDQP-AN: 250.000đ/tín chỉ).
  • HSSV đóng học phí qua tài khoản ngân hàng của trường:
   • Tên tài khoản: Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Tp.HCM
   • Số tài khoản    : 98283888
   • Ngân hàng: TMCP Á Châu (ACB), PGD Thủ Thiêm
   • Cú pháp đóng tiền lệ phí: MSSV, Họ và Tên, HP môn học lại

VD: 501200099, Nguyen Duc Hien, HP mon Tieng Anh 1, mon …

 • Bước 3: Xem lịch học
 • Đối với các môn Tiếng Anh:
  • Từ ngày 12/8/2021, HSSV xem lịch học trên website của trường;
  • Dự kiến bắt đầu học từ ngày 16/8/2021, tùy theo tình hình dịch bệnh có thể học online hoặc học trực tiếp tại trường, học vào các buổi tối trong tuần hoặc thứ 7, chủ nhật.
 • Đối với các môn học đại cương, cơ sở, chuyên ngành:
  • HSSV sẽ làm đồ án/tiểu luận thay thế cho việc học tại lớp.
  • Sau khi đăng ký và đóng học phí, HSSV sẽ được Khoa cử giảng viên giao đồ án/tiểu luận và hướng dẫn thực hiện.
  • Dự kiến bắt đầu từ ngày 16/8/2021, tùy theo tình hình dịch bệnh, HSSV có thể nhận đồ án/tiểu luận qua email hoặc nhận trực tiếp tại trường (Khoa).
  • Riêng môn Giáo dục quốc phòng – an ninh sẽ học theo đợt học của trường (có thông báo riêng) tại trường Quân sự Quân Đoàn 4, môn Giáo dục thể chất học online thời lượng 1 buổi: 5 tiết nội dung giảng dạy: Võ Thuật, Hình thức đánh giá môn học: nộp sản phẩm Video clip cho giảng viên chấm điểm.

Lưu ý: - Chỉ giao và hướng dẫn đồ án/tiểu luận khi HSSV đã đóng học phí. Thời gian hoàn thành đồ án/tiểu luận: tùy tính chất môn học mà khoa/giảng viên quy định.

- Mọi thắc mắc khác HSSV có thể gửi vào mail: anhlt@itc.edu.vn để được hỗ trợ./.

Ban Giám Hiệu