THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học lại cho học sinh, sinh viên khóa 19 và khóa 20

Để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên (HSSV) được tốt nghiệp ra trường đúng thời hạn, nhà trường sẽ mở lớp các lớp học lại để HSSV hoàn thành chương trình đào tao.

Nay Ban giám hiệu thông báo về việc mở lớp học lại cho HSSV khóa 19, 20 như sau:

 1. Về chuẩn đầu ra Tin học và Ngoại ngữ: HSSV còn nợ chuẩn đầu ra Tin học và Ngoại ngữ thực hiện như sau:
 • Bước 1: Đăng ký ôn tập + thi từ ngày 21/7 – 07/8/2021.
 • Bước 2: HSSV đóng lệ phí ôn tập và thi chuẩn đầu ra từ ngày 21/7 – 07/8/2021.
  • Mức thu: 760.000 đồng/HSSV.
  • HSSV đóng lệ phí qua tài khoản ngân hàng của trường:
   • Tên tài khoản: Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Tp.HCM
   • Số tài khoản    : 98283888
   • Ngân hàng: TMCP Á Châu (ACB), PGD Thủ Thiêm
   • Cú pháp đóng tiền lệ phí: MSSV, Họ và Tên, LP CĐR Tieng Anh/Tin học

VD: 501200099, Nguyen Duc Hien, LP CĐR Tieng Anh, Khoa 19-20

 • Bước 3: Xem lịch học
  • Từ ngày 12/8/2021, HSSV xem lịch học trên website của trường;
  • Dự kiến bắt đầu học từ ngày 16/8/2021, tùy theo tình hình dịch bệnh có thể học online hoặc học trực tiếp tại trường, học vào các buổi tối trong tuần hoặc thứ 7, chủ nhật.

2. Về trả nợ môn học: Ngoài các môn học được triển khai trong học kỳ 1/2021-2022. HSSV còn nợ các môn học khác thực hiện việc đăng ký học trả nợ như sau:

 • Bước 1: Đăng ký học lại từ ngày 21/7 – 07/8/2021.
 • Bước 2: HSSV đóng học phí theo thông báo của phòng Kế hoạch – Tài chính
 • Bước 3: Xem lịch học
  • Từ ngày 12/8/2021, HSSV xem lịch học trên website của trường;
  • Dự kiến bắt đầu học từ ngày 16/8/2021, tùy theo tình hình dịch bệnh có thể học online hoặc học trực tiếp tại trường, học vào các buổi tối trong tuần hoặc thứ 7, chủ nhật.
  • Riêng môn Giáo dục quốc phòng – an ninh sẽ học theo đợt của trường tại trường Quân sự Quân Đoàn 4.
  • Các môn học khác như: GDTC, giáo dục chính trị, … HSSV theo dõi các khóa 21 để đăng ký học.

Ban Giám Hiệu