THÔNG BÁO

Về việc cho nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2021

              

Căn cứ quy định của Nhà nước và chế độ nghỉ các ngày lễ lớn trong năm;

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022;

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên (HSSV) về thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2021 như sau:

Tất cả HSSV toàn trường được nghỉ 01 ngày:  Thứ năm, ngày 02/9/2021.

Ngày 03/9/2021, HSSV trở lại học tập bình thường.

Trong thời gian nghỉ lễ, nhà trường yêu cầu HSSV thực hiện nghiêm túc quy định về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo trở lại học tập đúng thời gian quy định.

Đề nghị tất cả HSSV thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này./.

Ban Giám Hiệu