THÔNG BÁO

              Về việc triển khai các công tác nhập học khóa 21 đợt 3              

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022;

Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường về việc triển khai công tác nhập học khóa 21 đợt 3;

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành về phòng chống dịch Covid-19;

Nay Ban giám hiệu thông báo về việc thực hiện các công tác nhập học cho khóa 21 đợt 3 như sau:

 1. Về kiểm tra tiếng Anh đầu vào:
 • HSSV khóa 21 nhập học phải thực hiện việc kiểm tra Tiếng Anh đầu vào. Kết quả kiểm tra trình độ Tiếng Anh được sử dụng làm căn cứ để Trường phân loại, bố trí lớp học và chương trình học. Cụ thể như sau:
  • HSSV có kết quả kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào đạt từ 5đ trở lên (theo thang điểm 10) sẽ được bố trí học môn học Tiếng Anh 1 theo kế hoạch đào tạo của Trường;
  • HSSV có kết quả kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào đạt dưới 5đ (theo thang điểm 10) , phải học bổ sung khóa học dự bị (Tiếng Anh 0)  trước khi học Tiếng Anh 1.
  • Trường hợp HSSV có các chứng chỉ quốc tế còn thời hạn, hoặc đã học các môn Tiếng Anh 1, 2 tại các trường Đại học, Cao đẳng khác sẽ được xem xét miễn kiểm tra Tiếng Anh đầu vào và các môn học Tiếng Anh theo quy định. HSSV chụp hình các chứng chỉ, bảng điểm (có dấu đỏ) gửi về Phòng Đào tạo qua email (phongdaotao@itc.edu.vn) trước ngày 30/9/2021 để trình Ban Giám Hiệu xem xét.
 • Lịch kiểm tra Tiếng Anh đầu vào: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
 1. Về tham gia sinh hoạt công dân đầu khóa:
 • Nhằm Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của HSSV thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác HSSV, chế độ chính sách; khen thưởng, kỷ luật về công tác HSSV; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội. Nhà trường tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho khóa 21 đợt 3 vào ngày 30/8/2021. Riêng những HSSV nhập học sau ngày 30/8 sẽ tham gia sinh hoạt vào đợt sau.
 1.  Về Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021 – 2022.

        HSSV thắc mắc liên quan đến Thời khóa biểu vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo- Điện thoại: 0902505450 (Thầy An), anhlt@itc.edu.vn để được hướng dẫn.

 1. Hướng dẫn HSSV học online:
 • Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhà Trường sẽ triển khai học Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 bằng hình thức online. HSSV sử dụng phần mềm Microsoft Teams để tham gia lớp học.

        HSSV thắc mắc liên quan đến việc sử dụng phần mềm Microsoft Teams vui lòng liên hệ số điện thoại: 0918299583 (Thầy Kiên), email: kiennt@itc.edu.vn ; reset mật khẩu email liên hệ số điện thoại: 0908384616 (Thầy Hoàng), email: hoangnd@itc.edu.vn để được hướng dẫn.

 1. Tạo group zalo để liên hệ:
 • Để thuận tiện trong quá trình trao đổi, giải đáp thắc mắc của HSSV cũng như hướng dẫn HSSV trong việc học online. Phòng Đào tạo sẽ tiến hành tạo group zalo “ITC_K21_Đ3”  (link: https://zalo.me/g/eivvjp273?joinSrc=4)cho HSSV Khóa 21 nhập học đợt 3, HSSV kiểm tra tin nhắn zalo để đồng ý tham gia vào nhóm.

HSSV thắc mắc liên quan đến việc tham gia group zalo liên hệ số điện thoại: 0977753742 (Cô Chi), email: chiptb@itc.edu.vn để được hướng dẫn./.

Ban Giám Hiệu