Với mục đích giáo dục cho sinh viên về tinh thần đấu tranh bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, về ý thức chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình và tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Đồng thời tạo ra cảm hứng học tập trên giá trị thực tiễn của xã hội.

Khoa Kinh tế tổ chức cho Sinh viên khóa 19, 20 đang học môn Giáo dục chính trị.

Thời gian tham quan: 4/4/2021

- Ca 1 lúc 8h

- Ca 2 lúc 9h30

Địa chỉ: Bảo tàng chứng tích chiến tranh- 28 Võ Văn Tần, F.6, Q.3, TP.HCM

Phương tiện: Sinh viên sử dụng phương tiện của cá nhân để di chuyển

Kinh phí: Vé vào cổng sinh viên tự chi trả (mang theo thẻ sinh viên để được giảm giá)

*** Chi tiết sẽ được giảng viên bộ môn phổ biến cụ thể trên lớp học.

TRÂN TRỌNG!