- Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm..

- Sinh viên chủ động liên hệ giáo viên qua mail hoặc số điện thoại. Lưu ý phải hoàn tất học phí trước khi liên hệ với giáo viên vì  đã đóng học phí mới được giao đề tài làm đồ án.

- Sinh viên có thắc mắc về các môn học lại có thể gởi mail về phòng Đào tạo gặp thầy An qua email anhlt@itc.edu.vn

Thời khóa biểu dành cho sinh viên khóa 18 trở về trước làm đồ án bổ sung