HSSV khóa 20 lưu ý:

 • Sinh viên đăng ký môn học đợt 1 trên trang đăng ký học phần www.dkhp.itc.edu.vn bắt đầu từ ngày 12/07/2021 đến ngày 19/07/2021.
 • Để tránh trường hợp trùng lịch học nhà trường đã sắp xếp lịch học theo từng nhóm. Vì vậy, riêng sinh viên ngành Công nghệ Thông tin đăng ký theo hướng dẫn như sau:
  •  Lớp CD20CT1  đến lớp CD20CT9:
 •  Đăng ký các môn: Lập trình PHP2, Quản lý dự án với Agile, Xây dựng ứng dụng đa nền tảng, Lập trình web phía máy chủ, Lập trình giao diện web 1 theo cùng 1 nhóm học phần, không đăng ký nhiều nhóm khác nhau (tất cả các môn đăng ký lớp học phần cùng N1 hoặc N2,..). Riêng môn Pháp luật sinh viên có thể tự chọn 1 trong 4 nhóm sao cho không trùng lịch học.
 • Sinh viên có laptop đăng ký các môn học thuộc nhóm từ N1 đến N4.
 • Sinh viên không có laptop đăng ký các môn học thuộc nhóm N5.
  • Lớp CD20CT10 đến CD20CT13:
 •  Đăng ký các môn: Hệ thống quản lí nội dung (CMS); Lập trình PHP1; Lập trình Javascrip 1 theo cùng 1 nhóm học phần, không đăng ký nhiều nhóm khác nhau (tất cả các môn đăng ký lớp học phần cùng N1 hoặc N2). Riêng môn Pháp luật sinh viên có thể tự chọn 1 trong 4 nhóm sao cho không trùng lịch học.
 • Sinh viên có laptop đăng ký các môn học thuộc nhóm N1, N2.
 • Sinh viên không có laptop đăng ký các môn học thuộc nhóm N3.
 • Đối với các bạn sinh viên chưa đăng ký môn trong thời gian trên, sinh viên có thể gửi mail đăng ký bổ sung từ ngày 21/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021 cho anh Huỳnh Lê Trường An qua địa chỉ mail: anhlt@itc.edu.vn. Trong mail sinh viên ghi nội dung như sau: Họ và tên, MSSV, lớp, tên môn học và nhóm học phần mà mình muốn đăng ký. Lưu ý nếu sinh viên đăng ký vào các nhóm đã đủ số lượng thì sinh viên phải đăng ký vào nhóm khác.

File đính kèm

TKB dự kiến hệ cao đẳng khóa 20

TKB dự kiến hệ trung cấp khóa 20