- Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.

- Sinh viên lưu ý: Hiện tại thời khóa biểu trên dành cho các bạn đăng ký theo dường link thông báo của nhà trường. Đối với các bạn đăng ký trễ hoặc chưa đăng ký muốn trả nợ trong học kỳ này vẫn có thể đăng ký tại mail phongdaotao@itc.edu.vn từ nay đến hết ngày 31/8/2021. Sinh viên ghi rõ họ tên, lớp, MSSV và môn học muốn trả nợ. Sau khoảng thời gian trên phòng Đào tạo sẽ tổng hợp để đề xuất mở tiếp các lớp cho sinh viên khóa 18 trở về trước đăng ký trả nợ.

- Sinh viên chủ động liên hệ giáo viên qua mail hoặc số điện thoại. Lưu ý phải hoàn tất học phí trước khi liên hệ với giáo viên vì  đã đóng học phí mới được giao đề tài làm đồ án.

- Riêng các môn anh văn sinh viên học trực tuyến trên phần mềm MSTeams. Thời gian chi tiết đính kèm theo file phía dưới.

- Sinh viên có thắc mắc về các môn học lại có thể gởi mail về phòng Đào tạo qua email phongdaotao@itc.edu.vn

Thời khóa biểu dành cho sinh viên khóa 18 trở về trước làm đồ án

Thời khóa biểu anh văn học lại dành cho sinh viên khóa 18 trở về trước

Danh sách sinh viên đăng ký trả nợ khóa 18 trở về trước