HSSV xem chi tiết tại file đính kèm.

Các bạn HSSV lưu ý: Hiện tại trong HK2 năm học 2021-2022 sẽ triển khai môn Tiếng Anh. Dựa vào kết quả kiểm tra anh văn đầu vào nhà trường sẽ tiến hành sắp xếp lớp học Tiếng anh phù hợp. Đối với HSSV có điểm kiểm tra anh văn đầu vào từ 5 điểm trở lên sẽ học Tiếng anh 1, HSSV có điểm kiểm tra anh văn đầu vào nhỏ hơn 5 hoặc không dự thi kiểm tra anh văn đầu vào sẽ học lớp Tiếng anh 0. HSSV lưu ý chỉ học 1 trong 2 môn tiếng anh 1 hoặc tiếng anh 0 dựa theo số điểm kiểm tra anh văn đầu vào của mình. Không giải quyết các trường hợp học cả tiếng anh 1 và tiếng anh 0 trong cùng 1 học kỳ.

File đính kèm

TKB khóa 21 đơt 2,3,4 hệ cao đẳng chính thức

TKB khóa 21 đơt 2,3,4 hệ trung cấp chính thức

Danh sách HSSV học tiếng anh 0

Danh sách HSSV đủ điều kiện học tiếng anh 1