I. DANH SÁCH LỚP KHÓA 21 ĐỢT 5 BẬC CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP: 

- Danh sách lớp khóa 21 đợt 5 bậc cao đẳng, trung cấp: Xem tại đây

1. Khoa Công nghệ thông tin - điện tử gồm các ngành

- NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: lớp CD21CT13

- NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA: lớp CD21DH4

- NGÀNH LẬP TRÌNH MÁY TÍNH: CD21LM4

2. Khoa Kinh tế gồm các ngành

- NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH: CD21QT4

3.  Hệ Trung cấp gồm các ngành

- NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG: TC21TH4

II. Thời khóa biểu khóa 21 đợt 5 và hướng dẫn học online bằng MSTeams

- Thời khóa biểu hệ cao đẳng

- Thời khóa biểu hệ trung cấp

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm MSTeams

- Hướng dẫn học bằng phần mềm MSTeams