Sinh vien xem chi tiết tại file đính kèm do có chỉnh sửa thời gian học của một số môn.

Sinh viên lưu ý đối với các môn Giáo dục chính trị, Giáo dục thể chất sẽ không tổ chức học lại mà sinh viên phải học chung với các lớp của sinh viên khóa 21. Đối với các môn sẽ được triển khai trong học kỳ sau cũng sẽ không tổ chức học lại.

Giảng viên sẽ gởi mã code lớp học vào mail trường của sinh viên, ngoài ra sinh viên có thể chủ động liên hệ giảng viên để có thể vào lớp học.

Sinh viên xem kỹ danh sách đăng ký và thời khóa biểu, nếu sinh viên có thắc thắc vui lòng gởi mail cho Thầy An qua địa chỉ mail anhlt@itc.edu.vn để được giải đáp.

File đính kèm:

TKB học lại hệ cao đẳng

TKB học lại hệ trung cấp

Danh sách sinh viên đăng ký