I. DANH SÁCH LỚP KHÓA 21 ĐỢT 2 BẬC CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP: Xem tại đây

1. Khoa Công nghệ thông tin - điện tử gồm các ngành

- NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: các lớp CD21CT2, CD21CT3, CD21CT4

- NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA: lớp CD21DH1

- NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH: CD21TM1

- NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN: lớp CD21HT1

- NGÀNH LẬP TRÌNH MÁY TÍNH: CD21LM1

- NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH: CD21CM1

- NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG: CD21KD1

- NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA: CD21DT1

2. Khoa Kinh tế gồm các ngành

- NGÀNH KẾ TOÁN: CD21KT1

- NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH: CD21QT1

- NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: CD21NH1

- NGÀNH LOGISTICS: CD21LG1

- NGÀNH MARKETING: CD21MK1

3.  Hệ Trung cấp gồm các ngành

- NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG: TC21TH1

- NGÀNH VẼ THIẾT KẾ MỸ THUẬT CÓ TRỢ GIÚP BẰNG MÁY TÍNH: TC21TM1

- NGÀY KỸ THUẬT LẮP RÁP, SỮA CHỮA MÁY TÍNH: TC21BM1

II. THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 KHÓA 21 ĐỢT 2

- Thời khóa biểu hệ cao đẳng: xem tại đây

- Thời khóa biểu hệ trung cấp: xem tại đây

Sinh viên lưu ý đối với các bạn lớp CD21DH1, CD21KT1, CD21TM1 HỆ CAO ĐẲNG và TC21TH1,TC21TM1 HỆ TRUNG CẤP đã nhập học đợt 1 đã học các môn Tin học, Giáo dục chính trị thì sẽ không phải học lại các môn Tin học, Giáo dục chính trị.

Thông báo học trực tuyến: https://itc.edu.vn/chi-tiet-tin-tuc/TB-hoc-truc-tuyen-hk1-2021-2022