- 22 gương mặt sinh viên xuất sắc đến từ khoa Kinh tế và khoa Công nghệ thông tin - Điện tử nhận học bổng năm 2021 đã chính thức lộ diện.

    - Không chỉ cố gắng, nỗ lực trong học tập mà các bạn sinh viên của chúng ta cũng rất tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, các phong trào học sinh sinh viên. Những nỗ lực đó đều đã được ghi nhận và học bổng chính là phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng của các bạn.

    Một lần nữa xin chúc mừng 22 bạn sinh viên nhận học bổng năm 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin: Huyền Trang - Thiết kế: Vân Anh

Trung Tâm Truyền Thông & Quan Hệ Doanh Nghiệp