Để kiểm tra thông tin của học sinh, sinh viên (HSSV) chuẩn bị cho công tác xét tốt nghiệp. Phòng Đào tạo đề nghị HSSV bậc Cao đẳng và bậc Trung cấp các khóa đủ điều kiện xét tốt nghiệp, nộp hồ sơ để xét tốt nghiệp như sau:

  1. Hồ sơ gồm:
  • Phiếu kê khai lý lịch (HSSV điền đầy đủ và chính xác thông tin theo mẫu. Mọi trường hợp sai sót thông tin về sau sẽ không được giải quyết ). HSSV xem mẫu kê khai lý lịch tại đây: https://itc.edu.vn/chi-tiet-tin-tuc/cac-bieu-mau-xet-tot-nghiep.
  • Đối với sinh viên bậc Cao đẳng nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT; Cao đẳng đẳng liên thông nộp bảng sao bằng tốt nghiệp THPT và Trung cấp; Riêng bậc Trung cấp nộp bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT (nếu có);(bản photo có sao y công chứng thời gian không quá 6 tháng);
  • 02 hình 3 x 4(không quá 6 tháng).
  • Đơn xin xét tốt nghiệp, áp dụng cho sinh viên khóa 18 trở về trước (https://itc.edu.vn/chi-tiet-tin-tuc/cac-bieu-mau-xet-tot-nghiep). Riêng sinh viên khóa 19 không làm đơn, vì tốt nghiệp đúng tiến độ đào tạo.
  • Riêng khóa 11 đến khóa 15 bổ sung thêm đơn xin gia hạn thời gian đào tạo (theo mẫu đính kèm).
  1. Thời gian– địa điểm nộp:
  • Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/01/2022.
  • Địa điểm: Phòng Đào tạo (HSSV có thể đến trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện về: Phòng đào tạo, 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM).

 

                        HIỆU TRƯỞNG                                        Trưởng phòng Đào tạo

 

                                                                                                                (Đã ký)

 

                                                                                                 ThS. Vũ Văn Đông

 

* HỌC SINH SINH VIÊN XEM DANH SÁCH CỤ THỂ TẠI ĐÂY:

- DANH SÁCH HSSV ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TỐT NGHIỆP NHƯNG THIẾU HỒ SƠ IN BẰNG

- ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN HỌC TẬP