Thông Báo

Hiện nay điểm thi học kỳ 1B năm học 2020-2021 của tất cả các môn thi đã được công bố trên web của trường.

Nay Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng thông báo đến sinh viên học sinh toàn trường có nhu cầu thi lần 2 học kỳ 1B năm học 2020-2021, liên hệ Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng để đăng ký.

Thời gian đăng ký từ ngày 01/03/2021 đến 11h00 ngày 06/03/2021