Thông báo phúc khảo bài thi học kỳ 2A năm học 20-21

Hiện nay các khoa và trung tâm đã có điểm của tất cả các môn thi học kỳ 2A năm học 20-21.

Sinh viên có nhu cầu phúc khảo điểm bài thi, đăng ký tại Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng.

Thời gian đăng ký từ ngày 21/05/2021 đến hết ngày 28/05/2021