Trung tâm ngoại ngữ thông báo đăng ký học lại/học bổ sung đối với sinh viên chưa hoàn thành học phần Tiếng Anh khóa 19 và 20 

-Các em đăng ký học lại thực hiện các bước như sau: 

-Bước 1 : Liên hệ phòng đào tạo để nhận phiếu đăng hoặc tải mẫu bên dưới

-Bước 2: Hoàn thành mẫu gửi email về: anhlt@itc.edu.vnphuocnth@itc.edu.vn

(Các em nhớ gửi cả 2 email các em nhé)  

- Bước 3: Liên hệ phòng đào tạo để biết thông tin về tải khoản đóng tiền học lại: 0283.8605.004 hoặc gửi email cho Chi: chiptb@itc.edu.vn  hoặc Linh: linhntm@itc.edu.vn

- Bước 4: Tài khoản và cú pháp đóng tiền học lại như sau: 

Số tài khoản    : 98283868, ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), PGD Phạm Ngọc Thạch

Cú pháp đóng tiền học phí: MSSV, Họ và Tên, Học phí HK2B, Môn Tiếng anh 1, Tiếng anh 2

VD: 501200099, Nguyen Duc Hien, HP HK2B, Mon Tieng Anh 1 , Tieng Anh 2.

 - Bước 5: Các em theo dõi lịch học trên web của phòng đào tạo. Dự kiến khai giảng 16/8

Tải mẫu đăng ký tại đây