Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, căn cứ chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các cấp bộ ngành y tế, Nay Nhà trường có văn bản thông báo yêu cầu Cán bộ - Giảng viên – Nhân viên – Học sinh Sinh viên toàn trường nghiêm túc, tự giác các nội dung để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay, Phòng Công tác sinh viên xin thông báo toàn văn nội dung thông báo đến Cán bộ - Giảng viên – Nhân viên – Học sinh Sinh viên toàn trường được biết và thực hiện.

+ Cán bộ - Giảng viên – Nhân viên – Học sinh Sinh viên toàn trường thực hiện truy cập đường link khai báo y tế sau đây: https://tokhaiyte.vn

+ Cán bộ - Giảng viên – Nhân viên – Học sinh Sinh viên toàn trường thực hiện cập nhật kết quả khai báo y tế qua đường link sau:

 https://forms.gle/js3M63iXkkzaNkMq5

* Nguồn phòng CTSV./.