Thân gửi các Đội tuyển tham dự cuộc thi CHINH PHỤC NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN NĂM 2021

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đầu năm 2021 nên lịch thi Ứng dụng CNTT cơ bản của Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học (sinh viên Khoa Kinh tế khóa 19 có đăng ký thi) sẽ thi ngày 21/3/2021.

Vì lý do trên Khoa Kinh tế thông báo dời cuộc thi CHINH PHỤC NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN NĂM 2021 từ ngày 21/3/2021 sang 8h ngày 28/3/2021.