THÔNG BÁO

- Hiện tại do dự báo dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp vì thế lớp ôn Anh Văn đầu ra và Ôn chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 6/2021 tạm dời đến khi có thông báo mới.

- Trung tâm vẫn đang tiếp tục nhận đăng kí ôn, thi và thu lệ phí ôn tập, lệ phí thi bằng hình thức online (đủ số lượng sẽ mở lớp ôn ngay khi được học tập trung trở lại)

Sinh viên thực hiện theo các bước sau đây

B1: Sinh viên xác định "ôn và thi Anh văn đầu ra" hoặc " ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản"

B2: Chuyển khoản theo thông tin trong thông báo

+ Thông báo về Ứng dụng CNTT cơ bản: https://itc.edu.vn/.../Thong-bao-ve-viec-on-va-thi-chung...

+ Thông báo về Anh văn đầu ra nội bộ: https://itc.edu.vn/.../Thong-bao-ve-viec-on-va-thi-Anh...

B3: Điền thông tin theo form và Bấm gửi để hoàn thành các bước đăng ký

+ Link form đăng ký Ứng dụng CNTT cơ bản: https://forms.gle/1RPmr5Z9XCwgTXL68

+ Link form đăng ký Anh văn đầu ra nội bộ: https://forms.gle/gNbQnkR1SmiNEZCz8

- Trường hợp các bạn đã đóng học phí, lệ phí nhớ giữ lại biên lai nhé.