Phần mềm Microsoft Teams (MS Teams) giúp các giảng viên và học sinh, sinh viên có thể giảng dạy và học tập trực tuyến trên nền tảng công nghệ của Microsoft. Phần mềm này có thể sử dụng trên máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Các chức năng chính của phần mềm bao gồm: Giảng dạy và trao đổi trực tuyến, chia sẻ bài giảng, tạo các bài tập kiểm tra đánh giá sinh viên, điểm danh, lưu và xem lại bài giảng, v.v… Ngoài ra, có rất nhiều tiện ích bổ sung như lên kế hoạch học tập, và giao công việc cho từng nhóm hoặc từng cá nhân, v.v… 

1. Hướng dẫn chi tiết về việc tạo lớp và giảng dạy trong file đính kèm

2. Hướng dẫn học online bằng MS Teams trong file đính kèm