Nhằm giúp các em sinh viên Khoá 2020 có thời gian chuẩn bị và ôn luyện cho tốt, ban tổ chức hội thi "Chinh phục Java" quyết định thay đổi ngày thi vào ngày 23/01/2021 (thay vì ngày 18/12/2020 như thông báo trước đây).

Các em cố gắng ôn luyện để tranh tài và đoạt giải cao nhé.