1. Mục tiêu chung

 • Chương trình đào tạo những cử nhân ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm tổ chức, và có sức khỏe tốt; nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên môn sâu về công nghệ thông tin (CNTT); đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội; có năng lực tham mưu, tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách của một chuyên viên trong lĩnh vực CNTT.  Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
 • Đào tạo các sinh viên thành những người có kiến thức và kĩ năng vững vàng trong việc xây dựng trang web và ứng dụng web, và góp phần mở rộng khả năng đào tạo và hợp tác trong lĩnh vực cùng chuyên môn để sinh viên có thể học liên thông đại học.

2. Mục tiêu về kiến thức

 • Có kiến thức tốt về cơ sở ngành như: Kỹ thuật lập trình, Cơ sở dữ liệu, Phân tích thiết kế hệ thống, Lập trình hướng đối tượng, Mạng máy tính, Thiết kế Web. Có kiến thức chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin như công nghệ lập trình: Java, Mã nguồn mở (PHP), Lập trình ứng dụng với công nghệ web, …
 • Có khả năng thiết kế, xây dựng và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp.
 • Có khả năng lập trình tạo các ứng dụng ở mức độ vừa, có kinh nghiệm thao tác trên những phần mềm công cụ và những phần mềm ứng dụng mới có tính thiết thực cao.
 • Có khả năng tự học, tự nghiên cứu.
 • Có thể liên thông tiếp tục lên đại học với cùng chuyên ngành tương ứng.

3. Mục tiêu về kỹ năng

 • Kỹ năng tư duy lập trình tốt; sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ xây dựng ứng dụng;
 • Tìm kiếm, phân tích và ứng dụng tốt các công nghệ lập trình mới vào trong công việc lập trình, thiết kế.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn và giao tiếp tiếng Anh thông dụng
 • Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng;
 • Hợp tác, thân thiện giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp

 • Có thể làm việc tại các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm.  Chuyên viên tin học cho doanh nghiệp, bộ phận vận hành và phát triển CNTT của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng…, các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT.
 • Chuyên viên có kĩ năng phát triển các ứng dụng truyền thông xã hội và công nghệ Web
 • Có thể đảm nhận công tác giảng dạy ở các trường trung học và phổ thông sau khi tích lũy thêm các tín chỉ về giáo dục học và phương pháp giảng dạy.
 • Các chuyên viên lập trình tại các công ty phần mềm

Khối lượng kiến thức và thời gian học

 • Hình thức đào tạo: chính quy tập trung.
 • Thời gian đào tạo: 2 năm trải đều trên 4 học kỳ.
 • Số lượng môn học, mô đun: 31 môn
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 91 tín chỉ
 • Nếu lớp cht lưng cao thì
 • Số lượng môn học, mô đun: 32 môn
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 94 tín chỉ

Các môn học chuyên môn-CNTT

 • Thiết kế web 2
 • Lập trình PHP 1 + 2
 • Hệ thống quản lý nội dung (CMS)
 • Quản lý dự án với Agile
 • Công nghệ kiểm thử ứng dụng
 • Xây dựng ứng dụng đa nền tảng
 • Lập Trình JavaScript 1
 • Lập trình web phía máy chủ
 • Lập trình giao diện web 1
 • Lập trình giao diện web 2

Các môn học chuyên môn-CNTT-CLC

 • Tiếng Anh 3
 • Thiết kế web 2
 • Lập trình PHP 1 + 2
 • Quản lý dự án với Agile
 • Công nghệ kiểm thử ứng dụng
 • Xây dựng ứng dụng đa nền tảng
 • Lập Trình JavaScript 1
 • Lập Trình JavaScript 2
 • Lập trình Web FullStack 1
 • Lập trình Web FullStack 2
 • Lập trình Web FullStack 3

Khóa luận tốt nghiệp hoặc
                  
Môn học/mô đun tốt nghiệp

 • Khóa luận tốt nghiệp
 • Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên học-CLC là tại doanh nghiệp
 • Môn học/mô đun thay thế
  • Ứng dụng Web
  • Web framework