1. GIỚI THIỆU CHUNG

Ngày nay, Thiết kế và quản lý website ngày càng đóng vai trò quan trọng, Website đang trở thành một phần quan trọng trong hoạt động của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Website đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng từ giới thiệu thông tin, quảng bá sản phẩm đến trao đổi, mua bán hay giải trí. Vì thế, đây là phương tiện truyền thông cho sản phẩm hiệu quả, tin cậy và ít tốn kém nhất hiện nay. Thông qua website, doanh nghiệp có thể nhận được luồng thông tin phản hồi từ khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của mình để đáp ứng tốt nhất thị hiếu, nhu cầu của người tiêu dùng.

Sinh viên học ngành thiết kế và quản lý website có khả năng sử dụng thành thạo các kỹ thuật và công cụ tin học hiện đại để thiết kế, triển khai và quản lý các website cơ quan, doanh nghiệp, các website thương mại điện tử, các ứng dụng trên nền mạng internet.

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE

2.1. Mục tiêu chung:

  • Trình bày được các kiến thức hiểu biết cơ bản về đồ họa vi tính đa truyền thông, về thiết kế, lập trình web.
  • Sử dụng được các chương trình đồ họa vi tính phổ biến hiện nay để phục vụ cho việc thiết kế và lập trình web.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

    • Thiết kế được các ấn phẩm trang trí các sản phẩm thương mại như: Quảng cáo, nhãn hiệu sản phẩm.
    • Thiết kế lập trình web tĩnh và động, ứng dụng đồ họa đa truyền thông vào ứng dụng web.
    • Thiết kế đồ họa cho các doanh nghiệp thuộc các ngành quảng cáo, in ấn, xử lý ảnh
    • Thiết kế và lập trình web cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

3. VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP:

Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể làm việc tại các Công ty chuyên về xử lý đồ họa, thiết kế và lập trình web; có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm một cách hiệu quả.

4. CÁC MÔN HỌC NGÀNH THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE:

STT

Mã MH/MĐ/HP

Tên môn học, modul

I. Các môn học chung/Đại cương

1

MH18400003

Giáo dục chính trị

2

MH19400005

Pháp luật

3

MH22409003

Giáo dục thể chất

4

MH22409004

Giáo dục quốc phòng và an ninh 1B

5

MH01408050

Tin học

6

MH20300006

Anh văn A1

7

MH20300007

Anh văn A2

II. Các môn học, môdul chuyên môn ngành, nghề

II.1 Môn học, modul cơ sở

8

MH48400001

Kỹ năng mềm

9

MH01408068

Cấu trúc máy tính

10

MH01408049

Kỹ thuật lập trình cơ bản

11

MH01408066

Kỹ thuật lập trình nâng cao

12

MH01408065

Cơ sở dữ liệu

13

MH01408067

Mạng máy tính

II.2 Môn học, Modul chuyên môn ngành, nghề

14

MH01408053

Đồ họa ứng dụng

15

MH01408058

Thiết kế Web

16

MH01408056

Hệ quản trị CSDL

II.3 Môn học, modul tự chọn (Chọn 01 môn)

17

MH01408059

Lập trình ASP.Net

18

MH01408060

Lập trình giao diện web

III. Thực tập tốt nghiệp/ Học phần thay thế

III.1 Thực tập tốt nghiệp

19

MH30406070

Thực tập tốt nghiệp

III.2 Học phần thay thế

20

MH01408061

Mã nguồn mở PHP