Tuyển sinh Đại học văn bằng 2 hình thức vừa học vừa làm năm học 2020, lớp đặt tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM (ITC).