Các em có thắc mắc, cần hỗ trợ hoặc cần hỏi đáp liên quan đến những môn học trong quá trình học tại lớp thì liên hệ trực tiếp với giảng viên theo lịch dưới đây

Địa điểm: Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin - Điện tử (Khu A - Lầu 2)

Thứ

Buổi

Giảng viên

Môn học cố vấn

Hai

Sáng

Thầy Phạm Ngọc Cường

- Thiết kế hình ảnh với Adobe Photoshop
- Thiết kế hình ảnh với Adobe Illustartor
- Dựng phim với Adobe Premiere

Hai

Sáng

Thạc sỹ Trần Ng. Anh Chi

- Nhập môn đồ họa
- Màu sắc
- Thiết kế hình ảnh với Adobe Photoshop
- Thiết kế chuyển động với Adobe Flash
- Nghệ thuật chữ
- Thiết kế 3DS Max

Hai

Chiều

Thạc sỹ Châu Trần Trúc Ly

- Lập trình nâng cao
- Kỹ thuật Web với ứng dụng di động đa nền tảng

Ba

Sáng

Thạc sỹ Nguyễn Trung Kiên

- Lập trình nâng cao Python
- Cở sở dữ liệu

Ba

Chiều

Thạc sỹ Nguyễn Trung Kiên

- Lập trình nâng cao Python
- Cở sở dữ liệu

Chiều

Thạc sỹ Phạm Đào M. Vũ

- Thiết kế web 1
- Tin học
- Lập trình Windows Form

Chiều

Thạc sỹ Tạ Chí Qui Nhơn

- Tin học
- Cơ sở lập trình

Năm

Sáng

Thạc sỹ Nguyễn Trung Kiên

- Lập trình nâng cao Python
- Cở sở dữ liệu

Năm

Chiều

Thạc sỹ Lê Anh Tuấn

- Mạng máy tính
- Cấu Trúc máy tính

Sáu

Sáng

Thạc sỹ Ng. Đỗ Thư Hương

- Thiết kế đồ họa
- Thiết kế hình ảnh với A.Illustartor
- Cơ sở dữ liệu
- Cơ sở lập trình

Sáu

Sáng

Thạc sỹ Trương Châu Long

- Dữ liệu lớn
- Lập trình đa nền tảng
- Giao tiếp người máy

Sáu

Chiều

Thạc sỹ Nguyễn Trung Kiên

- Lập trình nâng cao Python
- Cở sở dữ liệu

Sáu

Chiều

Cô Trần Nữ Vĩ Thức

- Mạng máy tính
- CCNA1
- CCNA3
- Xuất bản truyền thông
- Thiết kế đồ họa

Bảy

Sáng

Thạc sỹ Nguyễn Trung Kiên

- Lập trình nâng cao Python
- Cở sở dữ liệu