Để đảm bảo an ninh, an toàn trong khuôn viên nhà trường, Ban Giám hiệu đã có Thông báo số 181/TB-CĐCNTT ngày 07/8/2020 về việc nghiêm túc thực hiện Quy định của Nhà trường, theo đó:

Từ 17/8/2020, tất cả học sinh, sinh viên đang theo học tại trường khi ra vào trường phải tự giác đeo Thẻ sinh viên.

Nghiêm cấm HSSV hút thuốc lá trong toàn bộ khuôn viên nhà trường.

Nếu HSSV vi phạm sẽ căn cứ vào Quy chế, quy định hiện hành để xử lý kỷ luật, gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý theo Pháp luật hiện hành.

Giao cho Phòng Công tác sinh viên và Đoàn TN - Hội SV phối hợp nhắc nhở HSSV. Những em chưa làm thẻ, bị mất thẻ sinh viên đến liên hệ Phòng Công tác sinh viên để làm thẻ (mang theo 1 tấm hình 2*3 và Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân bản gốc để đối chiếu thông tin).

Trường hợp những HSSV khóa cũ (từ khóa 17 về trước) nếu thường xuyên vào trường học tập hoặc liên hệ công tác thì sẽ được cấp thẻ tạm có thời hạn để thực hiện nhiệm vụ.

Phụ huynh hoặc Khách đến liên hệ công tác phải khai báo thông tin và yêu cầu, xuất trình Giấy tờ tùy thân tại Bộ phận Bảo vệ (ngay cổng) để được hướng dẫn.

Toàn văn Thông báo xem tại đây: TB_thuchienQuydinhcuaNhatruong