* Lưu ý:

- Sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đợt tháng 12/2021, không có tên trong danh sách này vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc điện thoại số 028.38605004 hoặc gửi thông tin qua mail (linhntm@itc.edu.vn, dongvv@itc.edu.vn) Phòng Đào tạo từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/12/2021.