Căn cứ báo cáo tình hình đi học hàng ngày của Giảng viên học phần, Phòng Công tác sinh viên tổng hợp danh sách những sinh viên-học sinh nghỉ học nhiều, có dấu hiệu vi phạm quy chế học vụ, nếu những sinh viên - học sinh có tên trong danh sách biết được thông tin đề nghị nhanh chóng liên hệ Phòng Công tác sinh viên để được hướng dẫn các thủ tục liên quan, tránh những hậu quả đáng tiếc về sau.

Danh sách vắng học nhiều xem tại đây:DS_nghiluon 20_05_2020