Chiều qua, lúc 15g00, ngày 11/11/2020 tại Hội trường A.801 Khoa Công nghệ Thông tin đã tổ chức tư vấn ngành cho các bạn sinh viên khóa 20.

                                                                                          (hình từ bản quyền Khoa CNTT)

Phòng Công tác sinh viên gửi danh sách điểm danh để làm căn cứ tính điểm rèn luyện học kỳ 1B cho các bạn.

Danh sách xem tại đây: DS_diemdanh_tuvannganhCNTT_11112020