Thực hiện chương trình công tác Đoàn-Hội và phong trào Thanh niên, HSSV năm 2020. Thiết thực Chào mừng kỷ niệm 75 năm quốc khánh 2/9 (02/9/1945-02/9/2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Căn cứ Kế hoạch số 35/KHLT-CTSV-ĐTN ngày 08/09/2020 về việc Tổ chức tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, bảo tàng chứng tích chiến tranh. và đẩy mạnh hoạt động tìm hiểu về Lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Ngày 24/09/2020, Đoàn thanh niên - Hội Sinh viên cùng phòng Công Tác Sinh viên Trường đã tổ chức thành công chuyến tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, bảo tàng chứng tích chiến tranh cho hơn 100 đoàn viên, hội viên, HSSV trường. Chuyến tham quan đã giúp toàn thể các Đoàn viên, Hội viên, HSSV nhận thức được tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức tự lực tự cường trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Qua chuyến tham quan, các hoạt động giao lưu, tìm hiểu, học tập lẫn nhau đã tô thắm thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa các Đoàn viên, Hội viên và HSSV trường. Đồng thời giúp các bạn hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa lịch sử quan trọng của quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam và hiểu rõ hơn về gian khổ và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối dân tộc Việt Nam.

Kết thúc chuyến tham quan, mỗi Đoàn viên, Hội viên, HSSV cũng đã cùng nhau thảo luận, chia sẽ cảm nghĩ của từng cá nhân và được đúc kết thể hiện tư tưởng trong bài cảm nhận về ý nghĩa, vai trò của lịch sử, truyền thống của dân tộc; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân và tuổi trẻ thanh niên trong việc tìm hiểu lịch sử, truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam ta.

* Ban Tuyên Giáo Đoàn-Hội.