1. Thời gian.
 • Thực hiện đánh giá Học kỳ 1A: từ tuần thứ 2 của học kỳ 1B (09-28/11/2020).
 • Thực hiện đánh giá Học kỳ 1B: từ tuần thứ 2 của học kỳ 2A (25/1-27/2/2021).
 1. Nội dung: Mỗi năm học đánh giá 02 học kỳ (HK1A cho HK1 và HK1B cho HK2).
 1. Đối tượng:

Tất cả sinh viên, học sinh (HSSV) hệ chính quy của trường.

 1. Nội dung đánh giá: 05 mặt:
 1. Ý thức và kết quả học tập.
 2. Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong Nhà Trường.
 3. Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội.
 4. Phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng.
 5. Ý thức, kết quả tham gia phụ trách lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong Nhà Trường, hoặc đạt thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện của HSSV.
 • Điểm rèn luyện được đánh giá bằng thang điểm 100.

Văn bản đầy đủ xem tại đây: KH_danhgiaRenluyennHSSV_2020-2021

Mọi thắc mắc, HSSV vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác sinh viên vào giờ làm việc để được giải đáp.