ĐĂNG KÝ NGAY

 

Mã ngành, nghề: 6480207

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung:

      - Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;

      - Đáp ứng được cho các doanh nghiệp gia công phần mềm;

    - Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn, làm việc nhóm, và khả năng tự học;

 

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

      - Tham gia được vào trong các dự án phát triển phần mềm với một trong những vai trò sau: lập trình front-end, lập trình back-end, lập trình ứng dụng di động, xử lý dữ liệu, thu thập và phân tích yêu cầu khách hàng;

      - Có kỹ năng làm việc nhóm với các công cụ GIT, GIThub, Redmine, Jira, Bicbucket, nắm vững qui trình SCRUM, Waterfall;

     - Có khả năng liên thông đại học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng tự bồi dưỡng và tiếp tục học ở trình độ cao hơn;

    - Giải thích được các kiến thức cơ bản về máy tính; Công nghệ thông tin (CNTT) và các thuật ngữ chuyên ngành;

    - Trình bày được các thông số về hệ điều hành, phần cứng, phần mềm máy tính; An ninh an toàn thông tin;

    - Trình bày được kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các phiên bản và tính năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu; Quy trình phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu.

    - Trình bày được các kỹ thuật lập bảng khảo sát, bảng câu hỏi lấy yêu cầu từ khách hàng chuẩn bị cho xây dựng phần mềm ứng dụng;

    - Trình bày được quy trình, phương thức phân tích và thiết kế phần mềm;

    - Trình bày được phương pháp lập trình với các công nghệ tiên tiến (như .Net, Java,…);

    - Phân tích và lập nội dung các nhu cầu sử dụng dữ liệu của khách hàng trong việc lập báo cáo.

    - Trình bày được quy trình, phương thức phân tích và thiết kế ứng dụng trên thiết bị di động;

    - Mô tả được các thói quen sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động của khách hàng;

   - Trình bày các kỹ thuật lập trình trên nền tảng thiết bị di động với các công nghệ tiên tiến (như Android, IOS,…);

     - Trình bày được phương pháp lập trình ứng dụng web;

     - Trình bày các kỹ thuật lập trình ứng dụng web trên nền máy tính và thiết bị di động;

    - Trình bày được quy trình phát triển phần mềm và quy trình kiểm thử; Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm;

     - Trình bày được cách sử dụng dữ liệu kiểm thử, trường hợp kiểm thử phần mềm; Các giai đoạn kiểm thử, các hình thức kiểm thử phần mềm.

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

      - Kỹ năng tư duy lập trình tốt; sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ xây dựng ứng dụng;

      - Phát triển được hoàn chỉnh phần mềm ứng dụng trên nền tảng;

      - Sử dụng được các công cụ, kỹ thuật phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu cho ứng dụng trên thiết bị di động;

      - Sử dụng được các công cụ lập trình trên nền tảng di động; Phát triển hoàn chỉnh ứng dụng trên nền tảng di động;

      - Sử dụng được các công cụ hỗ trợ thiết kế giao diện web;

       - Lập trình được ứng dụng web trên nền máy tính và thiết bị di động;

      - Sử dụng được các công cụ hỗ trợ triển khai ứng dụng web;

      - Quản trị được website về giới thiệu sản phẩm, thương mại điện tử;

      - Tìm kiếm, phân tích và ứng dụng tốt các công nghệ lập trình mới vào trong công việc lập trình, thiết kế.

Kỹ năng mềm:

      - Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn và giao tiếp tiếng Anh thông dụng;

      - Làm việc độc lập và theo nhóm có hiệu quả;

      - Viết báo cáo, trình bày ‎ý tưởng mạch lạc và thuyết phục;

      - Biết giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Về thái độ:

      - Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy cơ quan;

      - Có lối sống lành mạnh và ý thức kỷ luật cao trong công việc;

      - Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng;

       - Hợp tác, thân thiện giúp đỡ đồng nghiệp.

 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 

     Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

  • Lập trình cơ sở dữ liệu;
  • Phát triển phần mềm;
  • Lập trình trên thiết bị di động;
  • Lập trình Web;
  • Kiểm thử phần mềm;
  • Dịch vụ khách hàng.

      - Có thể đảm nhận công tác giảng dạy ở các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông sau khi tích lũy thêm các tín chỉ về giáo dục học và phương pháp giảng dạy;

      - Cán bộ ứng dụng công nghệ thông tin ở các trung tâm, trường cao đẳng, cơ quan đơn vị nhà nước;

      - Giáo viên công nghệ thông tin cho các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, trung tiểu học phổ thông;

      - Các chuyên viên lập trình tại các công ty phần mềm.

 

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC

      - Số lượng môn học, mô đun:  30 môn

      - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 88 tín chỉ

      - Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ

      - Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1500 giờ

      - Khối lượng lý thuyết: 737 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1113 giờ; Kiểm tra: 85 giờ.

      - Thời gian đào tạo: 02 năm - 06 học kỳ (03 học kỳ/năm)

 

 

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

STT

Mã MH/MĐ/HP

Tên môn học/mô đun

 
 
 

I. Các môn học chung 

 

1

MH502002

Giáo dục Chính trị

 

2

MH502004

Pháp luật

 

3

MH502001

Giáo dục thể chất

 

4

MH502003

Giáo dục quốc phòng và an ninh

 

5

MĐ501001

Tin học

 

6

MH510001

Tiếng Anh 1

 

7

MH510002

Tiếng Anh 2

 

II. Các môn học chuyên môn

 

II.1 Môn học cơ sở 

 

8

MĐ501003

Cơ sở lập trình

 

9

MH501004

Cơ sở dữ liệu

 

10

MĐ501043

Mạng máy tính

 

11

MĐ501044

Lập trình hướng đối tượng

 

12

MĐ501002

Cấu trúc máy tính

 

13

MĐ501005

Thiết kế đồ họa

 

14

MĐ501006

Thiết kế Web 1

 

15

MĐ501119

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

 

16

MH502005

Kỹ năng mềm

 

II.2 Môn học chuyên môn

 

17

MĐ501143

Lập trình PHP cơ bản

 

18

MĐ501144

Lập trình server cho Android

 

19

MH502104

Quản lý dự án với Agile

 

20

MĐ501145

Lập trình Android cơ bản

 

21

MĐ501146

Lập trình Android nâng cao

 

22

MĐ501147

Lập trình đa nền tảng trên di động

 

23

MĐ501148

Android Networking

 

24

MĐ501149

Thiết kế giao diện trên Android nâng cao

 

25

MĐ501150

Công nghệ kiểm thử ứng dụng

 

26

MĐ501151

Lập trình web với Java Spring

 

II.3 Thực tập tốt nghiệp

 

27

MĐ501020

Thực tập tốt nghiệp

 

II.4 Khóa luận tốt nghiệp/Học phần thay thế

 

II.4.1 Khóa luận tốt nghiệp

 

28

MĐ501021

Khóa luận tốt nghiệp

 

II.4.2 Học phần thay thế

 

29

MĐ501152

Lập Trình Game 2D

 

30

MĐ501153

Lập Trình Ứng Dụng Mobile Với Dark và Flutter

 

ĐĂNG KÝ NGAY