File đính kèm lịch thi

Lich_thi_Anh-van-dau-vao-K21_26_9.pdf

File đính kèm danh sách

Danh_sách_thi_anh_văn_đầu_vào_285.pdf

Danh_sách_thi_anh_văn_đầu_vào_112.pdf

Lưu ý

- Phòng thi msteams sẽ được phòng KT-ĐBCL lập và add sinh viên vào

- Kết quả kiểm tra dùng để xếp lớp học anh văn

- Sinh viên khi đi thi phải mang theo CMND.
- Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi.

- Tất cả các câu hỏi thắc mắc liên quan đến lịch thi sinh viên vui lòng liên hệ Phòng KT-ĐBCL (Bộ phận Khảo thí - Điện thoại: 0907091743) để được giải đáp.