1. GIỚI THIỆU CHUNG

Theo làn sóng toàn cầu hóa, Logistics ra đời, phát triển và dần trở thành công việc có sức thu hút lớn, đặc biệt là đối với giới trẻ. Đây cũng là lĩnh vực đầy mới mẻ và nhanh thăng tiến.

Logistics là vòng tròn bao gồm các hoạt động như: lưu trữ hàng hóa, bao bì, đóng gói, kho bãi, luân chuyển hàng hóa, làm thủ tục hải quan… nhằm đạt được mục đích sau cùng là chuyển sản phẩm, hàng hóa từ nhà cung cấp đến tay người tiêu dùng một cách tối ưu nhất. Từ đây suy ra, nhân viên Logistics sẽ là người phụ trách các công việc liên quan đến chuỗi các hoạt động nói trên.

Nếu làm tốt Logistics thì doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí vận chuyển không hề nhỏ, điều đó đồng nghĩa với giá thành sản phẩm sẽ được hạ xuống từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh và đem về nhiều lợi nhuận.

 

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH LOGISTICS TẠI ITC

2.1 Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
 • Cử nhân cao đẳng quản trị Logistics và chuỗi cung ứng có thể làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistics
 • Có khả năng thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp, thực hiện chiến lược Logistics cho mọi loại hình doanh nghiệp.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Có kiến thức khoa học đại cương và kiến thức cơ sở ngành để tiếp thu kiến thức chuyên ngành.
 • Có kiến thức chuyên môn về quản trị Logistics và chuỗi cung ứng, đảm bảo khả năng tác nghiệp và điều hành quản trị, thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng trong các loại hình tổ chức doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngoại thương, xuất nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ Logistics.

- Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • Kỹ năng nghiệp vụ mua hàng, nghiệp vụ thuê vận tải và bảo hiểm, quản trị kho hàng, bến bãi container, phân phối, hệ thống thông tin,...
 • Thiết kế, vận hành chuỗi cung ứng, nghiệp vụ thu mua, chiến lược Logistics,...
 • Đề xuất phương án gia tăng giá trị của doanh nghiệp trên thị trường kinh doanh xuất nhập khẩu, tạo dựng thương hiệu,...

Kỹ năng mềm:

 • Giao tiếp, đàm phán
 • Phát triển mối quan hệ
 • Thuyết trình và trình bày trước đám đông.

- Về thái độ:

 • Có tinh thần hợp tác, ý thức bảo mật thông tin, bản quyền, có khả năng làm việc theo nhóm;
 • Không ngừng học tập để nâng cao trình độ nghề nghiệp nhằm đáp ứng sự phát triển của khoa học công nghệ và sản xuất kinh doanh thương mại.

 

3. VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP:

 • Cán bộ quản trị điều hành các phòng ban chức năng liên quan đến hoạt động sản xuất, vận hành chuỗi cung ứng và kinh doanh dịch vụ logistics
 • Cán bộ tác nghiệp phòng kinh doanh quốc tế, phòng thu mua, mua hàng, quản lý kho bãi, nhà xưởng, cảng biển, sân bay, hãng tàu, hãng hàng không,...​​​​​​

 

4. CÁC MÔN HỌC NGÀNH LOGISTICS

 

STT

MÃ MH/MĐ/HP

TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN

I. Các môn đại cương

1

MH18300006

Giáo dục Chính trị

2

MH19300002

Pháp luật

3

MH22309004

Giáo dục thể chất

4

MH22309005

Giáo dục quốc phòng và an ninh 2

5

MH01308061

Tin học

6

MH20300006

Anh văn A1

7

MH20300007

Anh văn A2

8

MH20300008

Anh văn A3

9

MH19300009

Xác suất thống kê

II. Các môn học chuyên môn

II.1/Môn học cơ sở

10

MH48300002

Kỹ năng mềm

11

MH03309001

Kinh tế vi mô

12

MH03309002

Quản trị học

13

MH03309005

Thuế

14

MH03309035

Anh văn thương mại

15

MH03309031

Nguyên lý kế toán

16

MH03309003

Marketing căn bản

17

MH03309013

Nguyên lý thống kê

18

MH03309004

Quản trị tài chính

19

MH03309049

Kinh doanh quốc tế

II.2/ Môn học chuyên môn

20

MH03309038

Anh văn chuyên ngành Logistics

21

MH03309039

Quản trị Chuỗi cung ứng toàn cầu

22

MH03304050

Hàng hóa trong thương mại quốc tế

23

MH03309043

Nghiệp vụ hải quan

24

MH03309051

Vận tải đa phương thức quốc tế

25

MH03309052

Quản trị vận tải quốc tế

26

MH03309008

Quản trị xuất nhập khẩu

27

MH03309040

Vận tải và bảo hiểm

28

MH03309053

Quản trị kho hàng

29

MH03309016

Quản trị Logistics

30

MH03309021

Thanh toán quốc tế

II.3/ Thực tập tốt nghiệp

31

MH03306070

Thực tập tốt nghiệp

II.4.1/ Khóa luận tốt nghiệp/Học phần thay thế

32

MH03307070

Khóa luận tốt nghiệp

II.4.2/ Học phần thay thế

33

MH03309011

Giao dịch đàm phán trong kinh doanh

34

MH03309054

Thư tín kinh doanh

   ĐĂNG KÝ ONLINE TẠI ĐÂY