ĐĂNG KÝ NGAY

 

Mã ngành, nghề: 6340113

Trình độ đào tạo: Cao đẳng – Cử nhân thực hành

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm

 

Theo làn sóng toàn cầu hóa, Logistics ra đời, phát triển và dần trở thành công việc có sức thu hút lớn, đặc biệt là đối với giới trẻ. Đây cũng là lĩnh vực đầy mới mẻ và nhanh thăng tiến.

Logistics là vòng tròn bao gồm các hoạt động như: lưu trữ hàng hóa, bao bì, đóng gói, kho bãi, luân chuyển hàng hóa, làm thủ tục hải quan… nhằm đạt được mục đích sau cùng là chuyển sản phẩm, hàng hóa từ nhà cung cấp đến tay người tiêu dùng một cách tối ưu nhất. Từ đây suy ra, nhân viên Logistics sẽ là người phụ trách các công việc liên quan đến chuỗi các hoạt động nói trên. Nếu làm tốt Logistics thì doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí vận chuyển không hề nhỏ, điều đó đồng nghĩa với giá thành sản phẩm sẽ được hạ xuống từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh và đem về nhiều lợi nhuận.

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1. Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
 • Cử nhân cao đẳng quản trị Logistics và chuỗi cung ứng có thể làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistics
 • Có khả năng thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp, thực hiện chiến lược Logistics cho mọi loại hình doanh nghiệp.

 

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Có kiến thức khoa học đại cương và kiến thức cơ sở ngành để tiếp thu kiến thức chuyên ngành.
 • Có kiến thức chuyên môn về ngành Logistics và chuỗi cung ứng, đảm bảo khả năng tác nghiệp và điều hành quản trị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngoại thương, xuất nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ Logistics.
 • Hiểu biết và thực hiện các thủ tục giao nhận, kiểm quan, thông quan hàng hóa quốc tế đúng luật pháp quốc gia và quốc tế trong hoạt động ngoại thương.
 • Hiểu và làm được các chứng từ liên quan tới hoạt động thanh toán quốc tế.

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • Kỹ năng nghiệp vụ thu gom hàng hóa, nghiệp vụ thuê vận tải và bảo hiểm, quản trị kho hàng, bến bãi container, phân phối, hệ thống thông tin,...
 • Khả năng Thiết kế, vận hành hành trình vận tải, lựa chọn chuỗi cung ứng, nghiệp vụ thu gom hàng hóa, chiến lược Logistics,
 • Lựa chọn phương án gia tăng giá trị của doanh nghiệp trên thị trường kinh doanh xuất nhập khẩu.
 • Có khả năng sử dụng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Logistics trong và ngoài nước.
 • Có khả năng xử lý dữ liệu kinh tế trên Excell, word và các phần mềm ứng dụng khác.

Kỹ năng mềm:

 • Giao tiếp, ứng xử tốt để tạo mỗi quan hệ xã hội tốt.
 • Phát triển mối quan hệ để phát triển thị trường.
 • Có thể sử dụng ngoại ngữ để đàm phán , thương lượng, báo giá với khách hàng quốc tế thông qua kênh thương mại điện tử.
 • Thuyết trình và trình bày trước đám đông.

Về thái độ:

 • Có tinh thần hợp tác, ý thức bảo mật thông tin, bản quyền, có khả năng làm việc theo nhóm;
 • Không ngừng học tập để nâng cao trình độ nghề nghiệp nhằm đáp ứng sự phát triển của khoa học công nghệ và sản xuất kinh doanh thương mại.

 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Chuyên viên quản trị điều hành các phòng ban chức năng liên quan đến hoạt động  giao nhận hàng hóa bằng các phương tiện vận chuyển hiện có tại Việt nam,  chuỗi cung ứng và kinh doanh dịch vụ logistics
 • Chuyên viên tác nghiệp phòng kinh doanh quốc tế, phòng thu gom hàng, quản lý kho bãi, nhà xưởng,   cảng biển, sân bay, hãng tàu, hãng hàng không,...

 

2.  KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC: 

- Số lượng môn học, mô đun: 31

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 91 Tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1580 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 752 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1175 giờ,

-  Thời gian đào tạo: 02 năm - 06 học kỳ (03 học kỳ/năm)

 

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

STT

Mã MH/MĐ

Tên môn học/mô đun

 
 
 

I/ Môn học chung

 
 

1

MH510001

Tiếng Anh 1

 

2

MH510002

Tiếng Anh 2

 

3

MH502002

Giáo dục chính trị

 

4

MH502004

Pháp luật

 

5

MH502001

Giáo dục thể chất

 

6

MH502003

Giáo dục quốc phòng an ninh

 

7

MĐ501001

Tin học

 

II/ Môn học, mô đun chuyên môn

 

II.1/ Môn học, mô đun cơ sở

 
 

8

MH502005

Kỹ năng mềm

 

9

MH502006

Kinh tế vi mô

 

10

MH502007

Quản trị học

 

11

MH502010

Marketing căn bản

 

12

MH502027

Kinh tế quốc tế

 

13

MH502009

Nguyên lý kế toán

 

14

MH502028

 Thống kê kinh doanh

 

15

MH502047

Quản trị tài chính

 

16

MH502029

Logistics căn bản

 

II.2/ Môn học, mô đun chuyên môn

 

17

MH502034

Anh văn chuyên ngành Logistics

 

18

MH502035

Chuỗi cung ứng toàn cầu

 

19

MH502036

Hệ thống thông tin logistics

 

20

MH502037

 Vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

 

21

MH502038

Nghiệp vụ kinh doanh  xuất nhập khẩu

 

22

MH502039

Nghiệp vụ quản lý kho xuất nhập khẩu

 

23

MH502040

Nghiệp vụ dịch vụ khách hàng

 

24

MH502041

Mô hình và hoạch định logistics

 

25

MH502042

Thực hành tổng hợp Logistics

 

26

MĐ502043

Quảng cáo với Google Ads

 

27

MĐ502044

Nghiệp vụ thủ tục hải quan

 

28

MH502020

 Thanh toán quốc tế

 

II.3 Thực tập tốt nghiệp

 

29

MH502024

Thực tập tốt nghiệp

 

II.4 Môn học, mô đun tốt nghiệp

 

30

MH502045

Kinh doanh thương mại điện tử

 

31

MH502046

Phân tích hiệu quả kinh doanh

 

 

ĐĂNG KÝ NGAY