ĐĂNG KÝ NGAY

 

Mã ngành, nghề: 6340116

Trình độ đào tạo: Cao đẳng –Cử nhân thực hành

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo đội ngũ chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn bậc cao đẳng về ngành Marketing chuyên sâu Quảng cáo truyền thông, khả năng thực hiện công tác Quảng cáo truyền thông và quản lý Quảng cáo truyền thông trong các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội và doanh nghiệp; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường ngành Marketing, Quảng cáo truyền thông trong điều kiện hội nhập quốc tế.

 

1.2. Mục tiêu cụ th

Về kiến thức:

      - Có kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, marketing để thu thập và phân tích thông tin trong quá trình nghiên cứu, lập kế hoạch, triển khai thực hiện, và kiểm soát chương trình trong lĩnh vực Marketing nói chung và quảng cáo truyền thông nói riêng.

      - Có kiến thức chuyên sâu về quảng cáo truyền thông và marketing: Nghiên cứu Marketing, Hành vi khách hàng, Quản trị Marketing, Quản trị Thương hiệu, Quản trị Chất lượng, Quản trị sản phẩm, Marketing điện tử, Thương mại điện tử, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Tổ chức sự kiện, Truyền thông Marketing tích hợp.

     - Hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của chuyên viên quảng cáo truyền thông và marketing trong doanh nghiệp; phân tích nhu cầu thị trường. lập kế hoạch và triển khai kế hoạch quảng bá sản phẩm tới đông đảo khách hàng, thay đổi nhận thức và hành vi của khách hàng, nhằm đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

  • Quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch marketing - mix như: kế hoạch phát triển sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu, định giá bán sản phẩm, kế hoạch phân phối, kế hoạch truyền thông marketing, quảng cáo.
  • Nghiên cứu và tổ chức triển khai tiến trình marketing, từ việc xác định chính xác nhu cầu của người tiêu dùng , thiết kế các sản phẩm , dịch vụ đáp ứng được nhu cầu, cho đến thiết kế, bao bì và xác định giá, tổ chức các hoạt động truyền thông marketing như quảng cáo, phân phối, chiêu thị và các dịch vụ hỗ trợ.
  • Khả năng thiết kế đồ họa, xử lý hình ảnh, âm thanh, video, tạo ra các sản phẩm đồ họa phục vụ marketing, quảng cáo truyền thông.
  • Có khả năng lập kế hoạch marketing, thực hiện các ý tưởng quảng bá sản phẩm bằng cách thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên báo in, báo điện tử, sản xuất chương trình quảng cáo phát thanh, truyền hình và và trên các loại hình truyền thông đa phương tiện để đưa sản phẩm quảng cáo tới khách hàng.

Kỹ năng mềm:

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm

   - Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp đạt trình độ A2.

  - Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. Sử dụng thành thạo internet để khai thác thông tin phục vụ công tác.

Về thái độ:

  • Hiểu biết trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp;
  • Nhận biết trách nhiệm với bản thân và cộng đồng;
  • Ý thức vượt khó vươn lên trong mọi công việc;
  • Có ý thức hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và các cá nhân bên ngoài tổ chức.

 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

  - Làm việc ở các lĩnh vực như: Quản trị thương hiệu, xây dựng và phát triển thương hiệu; Xây dựng, hoạch định các chương trình quảng cáo; Quản trị truyền thông Marketing; Tổ chức và quản lý hoạt động quan hệ công chúng (PR); Tổ chức và quản lý hoạt động tổ chức sự kiện (Event); Xây dựng và hoạch định chiến lược thông điệp và phương tiện truyền thông tại các doanh nghiệp truyền thông, các tổ chức kinh tế - xã hội, các cơ quan nhà nước.

- Làm việc tại các công ty quảng cáo, truyền thông chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

- Làm quảng cáo, truyền thông, PR, Tổ chức sự kiện, Marketing cho tất cả các tổ chức của Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ.

- Giảng dạy, nghiên cứu về marketing, quảng cáo truyền thông tại các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp.

 

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC

- Số lượng môn học, mô đun: 30

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 93 Tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương:  435 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:  1610 giờ

- Khối lượng lý thuyết:  782 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1172 giờ

- Thời gian đào tạo: 02 năm - 06 học kỳ (03 học kỳ/năm)

 

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

STT

Mã MH/MĐ

Tên môn học/mô đun

 
 
 

I/ Môn học chung

 
 

1

MH510001

Tiếng Anh 1

 

2

MH510002

Tiếng Anh 2

 

3

MH502002

Giáo dục chính trị

 

4

MH502004

Pháp luật

 

5

MH502001

Giáo dục thể chất

 

6

MH502003

Giáo dục quốc phòng an ninh

 

7

MH501001

Tin học

 

II/ Môn học, mô đun chuyên môn

 

II.1/ Môn học, mô đun cơ sở

 
 

8

MH502005

Kỹ năng mềm

 

9

MH502006

Kinh tế vi mô

 

10

MH502007

Quản trị học

 

11

MH502010

Marketing căn bản

 

12

MH502009

Nguyên lý kế toán

 

II.2/ Môn học, mô đun chuyên môn

 

13

MH502069

Nghiên cứu Marketing

 

14

MH502070

Hành vi khách hàng

 

15

MH502071

Quản trị Marketing

 

16

MH502072

Quản trị Thương hiệu

 

17

MH502073

Quản trị Chất lượng

 

18

MH502074

Quản trị sản phẩm

 

19

MH502075

Marketing dịch vụ

 

20

MH502058

Thương mại điện tử

 

21

 MH502076

Marketing điện tử

 

22

MH502050

Quan hệ công chúng

 

23

MH502077

Quảng cáo

 

24

MH502052

Truyền thông marketing tích hợp

 

25

MH502078

Đồ họa ứng dụng

 

26

MH502079

Kỹ thuật quay và dựng phim quảng cáo

 

27

MH502080

Tổ chức sự kiện

 

II.3 Thực tập tốt nghiệp

 

28

MH502024

Thực tập tốt nghiệp

 

II.4 Môn học, mô đun tốt nghiệp

 

29

MH502081

Sản xuất quảng cáo TVC và New Media

 

30

MH502082

Sản xuất chương trình giải trí và phát thanh truyền hình

 

 

ĐĂNG KÝ NGAY