ĐĂNG KÝ NGAY

 

Mã ngành, nghề: 6340122

Trình độ đào tạo: Cao đẳng – Kỹ sư thực hành

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
 • Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chuyên môn thương mại điện tử;
 • Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn thương mại điện tử;
 • Có kỹ năng tự học tập, tự nghiên cứu để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

 

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Áp dụng được kiến thức cơ bản về lập trình và cơ sở dữ liệu, cấu trúc máy tính, mạng cơ bản, đồ hoạ cơ bản, thiết kế website để có nền tảng thực hành các môn học chung, môn học chuyên ngành;
 • Hiểu và áp dụng được những kiến thức cơ bản, cần thiết về tin học hóa liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ thương mại điện tử;
 • Áp dụng được những kiến thức cơ bản, và kiến thức bổ trợ về kinh doanh và quản lý;
 • Xây dựng, phát triển và quản trị các website, các sàn giao dịch thương mại điện tử;
 • Phân tích được các phương thức, mô hình, giao dịch điện tử, thanh toán điện tử, marketing điện tử trong kinh doanh;

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • Sử dụng được kiến thức công nghệ thông tin cơ bản theo quy định;
 • Tính toán và phân tích được các vấn đề trong hoạt động thương mại điện tử;
 • Thực hiện và giải quyết được các phát sinh trong hoạt động thương mại điện tử;
 • Đánh giá giải pháp và đề xuất được giải pháp cho doanh nghiệp;

Kỹ năng mềm:

 • Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm;
 • Có kỹ năng viết báo cáo, trình bày ‎ý tưởng mạch lạc và thuyết phục;
 • Sử dụng tiếng Anh giao tiếp thông dụng.

Về thái độ:

 • Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy cơ quan;
 • Có lối sống lành mạnh và ý thức kỷ luật cao trong công việc;
 • Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng;
 • Hợp tác, thân thiện giúp đỡ đồng nghiệp.

 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Chuyên viên tại các doanh nghiệp cung cấp giải pháp Thương Mại Điện Tử;
 • Chuyên viên hoặc quản lý tại các tổ chức, các đơn vị kinh doanh có triển khai hoạt động Thương Mại Điện Tử;
 • Nhà quản trị hoạt động Marketting điện tử tại các đơn vị kinh doanh;
 • Chuyên viên Marketing online;
 • Chuyên viên chăm sóc khách hàng;
 • Chuyên viên tổng hợp và phân tích dữ liệu online;
 • Chuyên viên thiết kế, xây dựng và quản trị website;

 

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC

 • Số lượng môn học, mô đun:  31 môn
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 94 tín chỉ
 • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ
 • Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1508 giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 809 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1145 giờ; Kiểm tra: 83 giờ.
 • Thời gian đào tạo: 02 năm - 06 học kỳ (03 học kỳ/ năm)

 

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

STT

Mã MH/MĐ

Tên môn học/mô đun

 
 
 

I. Các môn học chung 

 

1

MH502002

Giáo dục Chính trị

 

2

MH502004

Pháp luật

 

3

MH502001

Giáo dục thể chất

 

4

MH502003

Giáo dục quốc phòng và an ninh

 

5

MĐ501001

Tin học

 

6

MH510001

Tiếng Anh 1

 

7

MH510002

Tiếng Anh 2

 

II.1 Môn học cơ sở

 

8

MĐ501002

Cấu trúc máy tính

 

9

MĐ501003

Cơ sở lập trình

 

10

MH501004

Cơ sở dữ liệu

 

11

MĐ501043

Mạng máy tính

 

12

MĐ501005

Thiết kế đồ họa

 

13

MH502010

Marketing căn bản

 

14

MH502006

Kinh tế vi mô

 

15

MH502007

Quản trị học

 

16

MH502058

Thương mại điện tử

 

17

MH502005

Kỹ năng mềm

 

II.2 Môn học chuyên môn

 

18

MĐ501006

Thiết kế Web 1

 

19

MĐ501007

Thiết kế Web 2

 

20

MĐ501045

Lập trình PHP 1

 

21

MĐ501046

Lập trình PHP 2

 

22

MĐ502102

Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp

 

23

MĐ502103

Thiết kế hệ thống TMĐT

 

24

MH502103

Digital marketing

 

25

MĐ502043

Quảng cáo với Google Ads

 

26

MĐ502055

SEO - Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp

 

27

MH502035

Chuỗi cung ứng toàn cầu

 

28

MH502020

Thanh toán quốc tế

 

II.3 Thực tập tốt nghiệp

 

29

MĐ501020

Thực tập tốt nghiệp

 

II.4 Khóa luận tốt nghiệp/Môn học/Mô đun tốt nghiệp

 

II.4.1 Khóa luận tốt nghiệp

 

30

MĐ501021

Khóa luận tốt nghiệp

 

II.4.2 Môn học/Mô đun tốt nghiệp

 

31

MĐ501057

Web Framework

 

32

MH502046   

Phân tích hiệu quả kinh doanh

 


ĐĂNG KÝ NGAY