Phòng Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng thông báothời gian tổ chức kỳ thi lần 2 cho đợt thi kết thúc Học kỳ 3 (học kỳ học lại) và Học kỳ 1 khóa 20 đợt 1 (áp dụng đối với tất cả các môn có trong lịch thi đợt từ ngày 10/08 đến 15/08) như sau:

Thời gian: Dự kiến t 21/09/2020 – 26/09/2020.

Sinh viên xem lịch thi cụ thể trên website trường từ ngày 17/09/2020.

Áp dụng cho các học phần có tính chất Lý thuyết hoặc Lý thuyết + Thực hành: chỉ tổ chức thi lại phần lý thuyết, không thi lại phần thực hành.

  • Đối tượng dự thi:
    • HSSV đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần;
    • HSSV có điểm tổng kết học phần < 5.0 điểm;
  • Lệ phí: 100.000/ HSSV/học phần
  • Sinh viên đăng ký và đóng tiền: Từ ngày 08/9/2020 đến hết ngày 14/9/2020 tại Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng.